Tips voor machineveiligheid

Adviseur Paul Hoogerkamp geeft een aantal tips om machineveiligheid op een goede manier aan te pakken. In het algemeen en in Industrie 4.0-omgevingen.

Artificiële intelligentie

‘Gebruikmaken van kunstmatige intelligentie kan voor maakbedrijven erg nuttig zijn en veel winst opleveren. Maar men moet extra alert zijn wanneer machines door middel van machine learning-algoritmes nieuwe taken uitvoeren. De situatie mag niet zodanig complex worden dat de mens niet meer in staat is te begrijpen welke beslissingen een robot in welke situatie neemt. Werknemers moeten de machine altijd kunnen overrulen en uitschakelen.’

Uitschakelen versus scheiden

‘Als een machine, proces of systeem tot stilstand moet komen (voor bijvoorbeeld productiestop reiniging of onderhoud, dan kun je de machine uitschakelen. De machine moet dan uitgeschakeld én gescheiden zijn van de energiebron.’

Maak machineveiligheid niet te groot

‘Een algemeen probleem dat regelmatig voorkomt op het gebied van machineveiligheid is dat fabrikanten de grenzen van hun machine niet goed weten vast te stellen. Ze maken de machinegrens veel groter dan nodig. Een voorbeeld: een koelaggregaat valt onder de machinerichtlijn. Stel dat deze in een geïsoleerde kamer staat zodat er sprake is van een koelcel. Is de machine inclusief de kamer als geheel onderhevig aan de machinerichtlijn?

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

‘Ondanks de definities in de machinerichtlijn is het niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor welk deel van de machineveiligheid in het geval er sprake is van niet-voltooide machines of machines waarbij na de levering nog een afscherming (hekwerk) moet worden aangebracht. In de recentelijk uitgebrachte revisie van de toelichting op de machinerichtlijn (versie 2.2 van oktober 2019) wordt hier meer duidelijkheid verschaft.’

Lees het complete artikel door Evi Husson: https://www.ptindustrieelmanagement.nl/hse/artikel/2019/12/machineveiligheid-en-moderne-technieken-deel-2-2-1012772