WoTS 2016

Hack de gadget (video)

Het verzamelen en ingebruiknemen van de WoTS badge leek op de beurs vlekkeloos te verlopen. Alleen het insteken van de pressfit-pennetjes om het frontplaatje op afstand te houden, vroeg om een scherp oog en een vaste hand. na de beurs is de gadget natuurlijk nog steeds als naambadge te gebruiken en ook als kok met alarmfunctie. Maar de badge is ook ‘hackable’, zodat het ook mogelijk is om eigen applicaties te ontwikkelen.

Lees verder