Electronics & Automation 2013

PCB visualiseren en controleren… voordat hij is besteld

De PCB’s voor de Helios zijn geproduceerd door Eurocircuits in Mechelen. Het bedrijf is van oudsher een actieve beursdeelnemer, bij sommigen vooral bekend door het Belgische bier dat het levert voor het ‘tbp café’, maar dit jaar bijvoorbeeld ook door bijdragen aan de seminars ‘Traceability’ en ‘Design for excellence’.

Lees verder