Bij een fabrikant van medisch-technische producten wordt de Site Acceptance Test (SAT) uitgevoerd voor de nieuwe spuitgietproductielijn: de sterk geautomatiseerde, modulair opgebouwde installatie produceert kunststof wegwerpproducten van het type dat wordt gebruikt bij laboratoriumanalyses. Deze laatste testrun vóór het normale bedrijf wordt gebruikt voor de fijnafstelling en maakt deel uit van de eindinspectie. Uiterlijk nu moeten de vooraf gekwalificeerde installatiemodules als geheel bewijzen dat ze voldoen aan de in het bestek geformuleerde eisen. Voorzien van een CE-markering is de installatie dan productiegereed en veilig beschikbaar.

Download hier de pdf