In opdracht van de gemeente Stichtse Vecht is de smalle historische Breukelse Vechtbrug vervangen door een geheel nieuw exemplaar. Geen overbodige luxe aangezien het houtwerk en de fundering van de beweegbare brug uit de jaren vijftig ernstig waren aangetast en storingen veelvuldig voor kwamen. En dat terwijl het gaat om een onderdeel van een belangrijke verkeersader voor fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer aan de rand van een monumentaal stukje Breukelen. Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. heeft de brug vervangen door een historisch getrouwe kopie van het origineel. Voor het volledig elektrotechnische ontwerp, up-to-date machineveiligheid en de besturing van de ophaalbrug is Pilz ingeschakeld.

historisch verantwoord maar helemaal bij de tijd – de Breukelse Vechtbrug

Als civiele aannemer van dit project stond Damsteegt voor aardig wat uitdagingen. Het bedrijf heeft veel ervaring met vaste bruggen en heeft sinds kort ook beweegbare bruggen in zijn programma. “Hier hebben wij veel energie gestoken in het zo goed mogelijk benaderen van de historische uitstraling van de brug, gecombineerd met de allernieuwste technieken op het gebied van de besturing. Op de projectlocatie zelf is er sprake van een zeer beperkte ruimte. Tijdens de uitvoering moest ook het verkeer zo min mogelijk hinder ondervinden. Een hele puzzel die gelegd moest worden dus”, vertelt Hans de Wit, bedrijfsleider bij Aannemersbedrijf Damsteegt BV.

Oude ansichten

Om uiterlijk het oude brugontwerp eer aan te doen, is de aannemer niet over een nacht ijs is gegaan. Op oude ansichtkaarten leek de brug namelijk een heel ander
uiterlijk te hebben. De constructie oogde aanzienlijk slanker. De reden: de houten omtimmering ontbrak en de stalen constructie zat in het zicht. Damsteegt heeft
daarom gekozen voor een ontwerp gebaseerd op dat vele slanker ogende silhouet.

Aangepast aan modern verkeer

Nagenoeg alle onderdelen van de brug (staal, hout en composiet) zijn voor een groot deel in de eigen fabriek van Damsteegt opgebouwd. De nieuwe Breukelse
Vechtbrug is wel aangepast om rekening te houden met de voertuigen die nu gebruikmaken van de brug en veel zwaarder zijn dan destijds. Een belasting
van 60 ton is nu geen enkel probleem. En dat terwijl de brug nu dus een veel slanker uiterlijk heeft. Met dat laatste is bovendien een wens van de gemeente
ingewilligd Nog een leuke bijkomstigheid: de bewoners van de panden aan een van de bruggenhoofden kunnen nu ook hun ramen weer opendoen. Dat kon voorheen niet om dat de balansgewichten van de brug tot in de straat reikten bij het openen en sluiten. Daarom zaten ramen voor de zekerheid maar vastgeschroefd.

De besturingskasten op locatie. Tijdens de Factory Acceptance Test bij Pilz in Vianen is de werking en functionaliteit uitvoerig getest. (Foto: Aannemersbedrijf Damsteegt B.V.)

Betrokken vanaf het begin

Om optimaal gebruik te maken van alle expertise binnen dit project, is er een bouwteam opgericht. “Pilz is vanaf het begin betrokken”, zegt Emiel van Zundert,
Project Manager bij Pilz Nederland. “We hebben in een vroeg stadium met alle betrokken partijen verschillende opties besproken, kennis en adviezen
uitgewisseld en gezorgd dat iedereen wist waar men rekening mee moest houden. Het zorgde ervoor dat alles perfect op elkaar aansloot.” De Wit beaamt dat de onderlinge samenwerking prima is verlopen.

Alle risico’s ondervangen

De bediening van beweegbare bruggen, dus ook voor de Vechtbrug, moet aan de strenge regels van de Europese Machinerichtlijn voldoen. “Een goede zaak”,
vindt Van Zundert, “want een brug moet veilig bediend en onderhouden kunnen worden. Het opzetten van een elektrotechnisch ontwerp, evenals de benodigde
documenten op het gebied van machineveiligheid vraagt wel om een bepaalde expertise.” Al bij aanvang van het project stelde Pilz daarom een risicobeoordeling op en ondersteunde het aannemer Damsteegt bij het CE-proces en het aanleggen van het verplichte technische dossier. “Als een brug
aan de Machinerichtlijn voldoet, houdt dat in dat je kunt aantonen dat alle vooraf vastgestelde risico’s voldoende ondervangen zijn”, stelt Van Zundert.

Besturingssoftware voor de inframarkt

De besturing voor de PLC en het bedienscherm van de brug is geprogrammeerd in de softwarepakketten PAS4000 en PASvisu van Pilz. Van Zundert: “Deze
besturingssoftware is specifiek gericht op de inframarkt, waarbij gebruik gemaakt wordt van een softwarebibliotheek, waar onder andere softwareblokken in staan voor het aansturen van alle deelinstallaties van een brug (zoals landverkeerseinen, scheepvaartseinen, aandrijvingen van onder meer de
vallen, regelaars en de rem- en retardeerposities). Het grafisch bedieningsscherm toont zowel de toestand van de brug als eventuele storingen.” De werking van de besturingskasten zijn tijdens de FAT (Factory Acceptance Test) op de locatie van Pilz in Vianen getest. “Hierbij werden componenten van de brug, zoals motoren en seinen, op de besturingskasten aangesloten, om zoveel mogelijk de praktijksituatie te simuleren. Zo weet je dat de besturingskasten
in combinatie met de geprogrammeerde softwareapplicatie correct functioneren, wat tijd scheelt bij de werkzaamheden die je op de locatie moet uitvoeren.”

“We worden vaak gezien als leverancier, maar kunnen ook echt engineeren en de CE-begeleiding en programmering verzorgen.”

Echt engineeren en CE-begeleiding

Wederom een mooi project waarbij Pilz laat zien waar het toe in staat is. “We worden vaak gezien als leverancier, maar kunnen ook echt engineeren en de
CE-begeleiding en programmering verzorgen. Niet alleen bij megaprojecten, maar ook in een setting met een compacte besturing zoals de Breukelse Vechtbrug”,
zegt Van Zundert tot slot.