Taxiën op LNG: emissiereductie op vliegvelden

De ruim 500.000 starts en landingen die Schiphol jaarlijks te verstouwen krijgt, brengen een uitstoot aan CO2 en fijnstof met zich mee die even groot is als de uitstoot van 7,5 miljoen woningen. Dat is meer dan het complete woningaanbod in ons land. Onlangs is onderzocht hoe dit kan worden teruggebracht.

Het onderzoek richt zich op het na de landing uitzetten van de hoofdmotoren, het elektrisch taxiën naar de gates en generatoren bij de gates met een schone brandstof. De ontwikkeling hiervan lijkt snel haalbaar door op de grond met LNG als brandstof een duurzame stap te zetten naar schonere luchthavens.

Het onderzoek vond een initiële start in de zakelijke (kleine) luchtvaart en krijgt nu bijval en opvolging omdat de eerste onderzoeksresultaten representatief zijn voor de mogelijkheden in de grote luchtvaart.

Ben Cappelle, CEO van Clean Tech Aviation, zegt: "De 1.400 vliegtuigen die dagelijks op een luchthaven als Schiphol starten en landen hebben jaarlijks alleen al door het rijden op de grond en gebruik van de straalmotor aangedreven generator in de staart een uitstoot die gelijk is aan net zo veel C02 en fijnstof van 7,5 miljoen woonhuizen met een inhoud van 500 kubieke meter. Dat is meer dan het totaal aantal woningen in Nederland. Als bijkomend voordeel produceren motoren werkend op LNG ook significant minder geluid."

 Het onderzoek is een initiatief van een internationaal luchtvaartconsortium bestaande uit Clean Tech Aviation, TU Eindhoven, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR), de Duitse Universiteit IFAS TU Braunschweig, het LNG-laboratorium DnvGL, de DLR en de Amerikaanse ondernemingen Lycoming Engines USA en Textron Aviation (fabrikant van onder andere Cessna en Beechcraft vliegtuigen). Het wordt mede gefinancierd door Gasunie, GasTerra, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.