Geactualiseerde SZW-lijst met gevaarlijke stoffen

In de Staatscourant (2022, 17482) is een geüpdatete versie van de SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen gepubliceerd. Het ministerie [...]

Meer...
In