Biobrandstoffen niet per se ‘gezonder’ dan gewone diesel

Onlangs heeft het tijdschrift 'Atmospheric Environment' een studie van TNO gepubliceerd waarin de uitstoot en toxiciteit van motoremissies bij gebruik van diverse fossiele en biobrandstoffen is onderz[...]

Meer...
In