Synthetische kerosine maakt luchtvaart CO2 neutraal

Met synthetische kerosine kan de luchtvaartsector in 2030 CO2 neutraal zijn, gebruikmakend van huidige turbine technologie. Dat stelt het rapport ‘Carbon neutral aviation with current engine technology’ van Quintel en Kalavasta. De TKI E&I was hiervoor een van de opdrachtgevers.

Synthetische kerosine is kerosine geproduceerd uit een koolstofbron (bijvoorbeeld CO2 uit industriële restgassen van een staalfabriek, of uit de lucht) en een waterstofbron (bijvoorbeeld waterstof gemaakt door elektrolyse van water). Als waterstof hernieuwbaar is en de koolstofbron een restgas, worden de CO2-emissies over de keten verminderd met 55%; als de koolstofbron de lucht is, is de CO2-emissie reductie 100%.

Noord-Holland ideaal

De provincie Noord Holland lijkt volgens het rapport bij uitstek geschikt voor de productie van synthetische kerosine: er is CO2 van de hoogovens van Tata Steel in IJmuiden, water van ‘t IJ of de Noordzee, elektriciteit van de offshore windmolens, kerosine opslag in de terminals in de haven van Amsterdam en tot slot een directe pijpleiding naar Schiphol en haar verbruikers.

Met Tata Steels restgassen kan zoveel synthetische kerosine gemaakt worden, dat de helft van de vliegtuigen die in 2016 op Schiphol tankten daarmee voorzien kunnen worden. Dit bespaart ongeveer 11 Megaton CO2-emissies.

Kosten

Een techno-economisch analyse laat zien dat synthetische kerosine in een referentiescenario duurder is dan fossiele kerosine in 2030, maar dat bij iets andere aannames prijspariteit bereikt kan worden. Dit zou betekenen dat synthetische kerosine even duur is als fossiele kerosine.

Bekijk het rapport