Symposium Energie in 2030 – naar een nieuwe nationaal verdienmodel

Opslag van CO2 of aardgas onder de grond, schaliegaswinning diep uit de bodem en windenergieprojecten op land. De komende twintig jaar zullen onze energiebronnen maatschappelijk steeds controversiëler worden.

Veel keuze hebben we niet. Nederland moet voldoen aan Europese doelstellingen voor energiebesparing, hernieuwbare energie en CO2-reductie. Tegelijk moet ons land zich voorbereiden op het wegvallen van conventionele aardgaswinning. Hoe kan de overheid ervoor zorgen dat het draagvlak voor dergelijke ingrepen kan groeien? En hoe verdient Nederland in 2030 zijn geld met energie? Daarover gaat het symposium Energie in 2030 van het Rathenau Instituut en Energie+ op woensdag 12 oktober in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.
 
Energiedeskundigen, Tweede-Kamerleden en het publiek gaan erover in gesprek. Het symposium bestaat uit vier sessies, ingeleid door Jurgen Ganzevles en Rinie van Est, auteurs van het gelijknamige boek Energie in 2030 – Maatschappelijke keuzes van nu. Het eerste exemplaar van dit boek wordt ‘s middags aangeboden aan Mark Dierikx; Directeur-Generaal Energie en Telecom van het ministerie van EL&I.

Echte energiebesparing

Leidt energie-efficiëntie tot meer energieverbruik?

Apparaten en diensten worden steeds zuiniger. Denk aan efficiëntere auto’s, label A++ koelkasten en slimme verwarmingsketels. Tegelijkertijd dijt ons wagenpark uit en worden de televisieschermen alsmaar groter. Energiebesparing levert geld op, maar als we dat weer investeren in energieverslindende consumptie, verdampt de energiewinst alsnog. Hoe kunnen we komen tot echte energiebesparing die het nationale energieverbruik terugdringt?

 • Kris De Decker – oprichter Lowtechmagazine.com
 • Jacques Kimman – lector Nieuwe Energie Hogeschool Zuyd en hoofdredacteur Energie+
 • Frans Rooijers – directeur adviesbureau CE Delft
 • Paulus Jansen – Tweede-Kamerlid SP

Zicht op duurzaamheid

Waarom is er geen duurzaamheidscertificering voor alle energiebronnen?

In de voedselsector en houtbranche zijn labels opgekomen die zicht geven op de duurzaamheidseffecten in de hele keten. Denk aan EKO, Fair Trade en het FSC-keurmerk. In de energiesector is duurzaamheidscertificering wel ingezet voor biomassa, maar ontbreekt voor fossiele brandstoffen, uranium, windturbines en zonnepalen. Hoe duurzaam en sociaal is de totale energiesector? En hoe komen we tot een werkend systeem van duurzaamheidscertificering?

 • Dorette Corbey – voorzitter van de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa en directeur AWT
 • André Jurjus – directeur Energie-Nederland
 • Chris Maan – secretaris stichting Skal (EKO Keurmerk)

Tussen schaarste en overvloed

Zullen maatschappelijke grenzen de beschikbaarheid van energie gaan bepalen?

Technisch gesproken blijft energie ruim beschikbaar. Door innovatieve winmethoden worden ook lastige voorraden aardolie, aardgas, steenkool en uranium steeds beter winbaar. Vaak leidt dit echter wel tot meer CO2-uitstoot, en ook tot grotere risico’s voor zowel de ecologisch kwetsbare als de dichtbevolkte gebieden. Flinke doorgroei van hernieuwbare energie stuit evengoed op maatschappelijke grenzen. Ook daar zijn grondstoffen, materialen, infrastructuur en ruimte voor nodig, die mens en natuur belasten. Welke neveneffecten zal de samenleving voor lief moeten nemen, om de toevoer van energie zeker te stellen? En wat betekent dit voor het beleid?

 • Ton Bastein – program manager Material Scarcity TNO
 • Lucia van Geuns – deputy head Clingendael International Energy Programme
 • Ad van Wijk – oprichter Econcern en hoogleraar Future Energy Systems TU Delft
 • Stientje van Veldhoven – Tweede-Kamerlid D66

Naar een nieuw verdienmodel

Hoe verdient Nederland in 2030 geld met energie?

In 2030 zijn de baten uit de conventionele gaswinning zeventig tot tachtig procent lager dan die in 2010, een miljarden aderlating voor de schatkist. Nederland verliest daarmee niet alleen een belangrijke bron van energie, maar ook een bron van inkomsten en komt voor extra kosten te staan. We moeten toe naar een nieuw nationaal verdienmodel, dat inspeelt op de stijgende wereldwijde energievraag. Welke rol spelen echte energiebesparing, zicht op duurzaamheid en de omgang met schaarste in dit model?

 • Frans van den Heuvel – directeur ProxEnergy, voormalige CEO van Scheuten Solar
 • Remko Ybema – hoofd van de unit Beleidsstudies van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)
 • Roland van Vliet – Tweede-Kamerlid PVV

Symposium Energie in 2030

Woensdag 12 oktober 2011

Koninklijke Schouwburg, Den Haag
Kijk oor meer informatie over het programma en sprekers op www.energieplus.nl/energie2030 . De dag begint om 11:00 uur en zal rond 16:00 uur eindigen. Meer informatie over het boek op www.energieplus.nl/energiein2030 .