Symposium: Bijdrage procesindustrie aan duurzaam gebruik grondstoffen en energie

Welke antwoorden hebben de wetenschap en de chemische procesindustrie op de wereldwijde problematiek rond duurzaam gebruik van grondstoffen en energie? Captains of industry en toponderzoekers buigen zich op vrijdag 13 april een dag lang over deze vraag tijdens een internationaal symposium van onderzoeksinstituut Impact van de Universiteit Twente.

Tijdens het symposium worden zowel technologische als strategische oplossingen behandeld voor een duurzaam gebruik van grondstoffen en energie, voor emissiereductie en een betere welvaartsverdeling. Gerenommeerde sprekers uit de industrie (onder andere Dow Chemical, DSM, ECN en Shell) en wetenschap geven hun visie op bijdragen die de procesindustrie kan leveren aan de wereldwijde uitdaging waarvoor de huidge en toekomstige generatie staat.

De procesindustrie vormt een cruciale schakel in de productieketen als het gaat om efficiënt en duurzaam gebruik van grondstoffen en energie. Universiteiten en onderzoeksinstituten leveren een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen en verbeteren van producten en processen in de procesindustrie.

Een nauw contact tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven is daarbij van vitaal belang. Ook dit aspect wordt belicht tijdens het symposium ‘Energy and Resources’, waarbij het procestechnologisch onderzoeksinstituut Impact van de Universiteit Twente onder meer een overzicht geeft van zijn onderzoeksactiviteiten. Dagvoorzitter is Frenk van der Linden.

Meer informatie over het programma van het (Engelstalige) symposium en de aanmeldingsprocedure is te vinden op www.energy-resources.nl.