Surf en NWO richten Netherlands eScience Center op

Wetenschapsfinancier NWO en Surf, ICT-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek, richten het Netherlands eScience Center op. NWO en Surf investeren samen zes miljoen euro per jaar in het centrum dat multidisciplinair en data-intensief onderzoek gaat versterken, en het gebruik van wetenschappelijke ICT voor onderzoek wil stimuleren. De oprichting van het centrum is een belangrijke stap in de kabinetsambitie om de ICT-toppositie van Nederland te behouden.

De term eScience staat voor het gebruik van ICT in data-intensief onderzoek, verspreid over de hele breedte van de wetenschap. Onderzoekers ontwikkelen e-Science-instrumenten veelal afzonderlijk van elkaar. Het Netherlands eScience Center wil daar verandering in brengen. ‘Belangrijk doel is het verbeteren van de coördinatie in het eScience werkveld en innovatieve ICT inzetten als katalysator voor samenwerking,’ aldus prof. dr. Jacob de Vlieg, voorzitter van de programmacommissie.

Het centrum vestigt zich nog dit jaar op het Science Park in Amsterdam, waar al meer ICT-intensieve kennisinstellingen zijn gevestigd, zoals de Amsterdam Internet Exchange, SARA, NWO-instituten CWI en Nikhef, en het hoofdkantoor van het European Grid Initiative.

Over wetenschapsgrenzen heen

Het centrum richt zich op multidisciplinaire onderzoekssamenwerking. De Vlieg: ‘Wetenschappelijke doorbraken vinden steeds vaker plaats op het snijvlak van disciplines en op basis van gezamenlijke inspanning. Het slim en innovatief combineren van e-Science is bruikbaar in zowel alfa-, bèta-, als gammawetenschappen’. Daarbij staan centraal het creëren van samenhang tussen wetenschappelijke gebieden, het tegengaan van duplicatie en versnippering, en het herkennen van generieke ICT-technologieën. Het centrum zal voortbouwen op al bestaande ICT-infrastructuur en samenwerkingsverbanden.

Samenwerking NWO en Surf

Het Netherlands eScience Center is een gezamenlijk initiatief van Surf en NWO, twee organisaties die hun eigen doel en kracht in het wetenschappelijke en ICT-domein hebben. Beide organisaties bundelen de expertise om een effectieve brug te vormen tussen onderzoek en ICT en geven daarmee het centrum het beste van twee werelden. ‘Het Netherlands eScience Center is buitengewoon belangrijk voor het bevorderen van een competitieve kennisinfrastructuur in Nederland’, aldus de besturen van Surf en NWO.