Studenten verruilen bijbaan voor aanstelling bij universiteit

Door het Programma Akademie-assistenten verruilen ruim 150 studenten hun bijbaan voor een uitdagende baan bij hun universiteit. Deze studenten krijgen een aanstelling van gemiddeld een dag per week bij hun universiteit, waar ze meewerken aan een onderzoeksproject. Na een succesvolle pilotronde in 2009 heeft de selectiecommissie van het Programma voor de periode 2010 – 2012 dertien projecten geselecteerd.

Aan de Vrije Universiteit Amsterdam gaan twaalf Akademie-assistenten een interdisciplinaire leefgemeenschap vormen en innovatief onderzoek doen naar communicatie in reële en virtuele sociale netwerken. Twaalf studenten van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tilburg krijgen de kans om onder leiding van senior onderzoekers interdisciplinair onderzoek te verrichten, hierover een artikel te schrijven en een symposium te organiseren.
Tien Akademie-assistenten van de Universiteit van Amsterdam gaan technologisch en methodologisch vernieuwend onderzoek verrichten rond de databank ‘The Cultural Industry in Amsterdam’s Golden Age’. Ze doen archief- en literatuuronderzoek om data rond personen, kunstwerken, handel en migratie met elkaar te verbinden.
Ook bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, Radboud Universiteit Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Delft, Universiteit Leiden en de Universiteit Utrecht worden Akademie-assistenten aangesteld.

Door het Programma kunnen getalenteerde studenten kennismaken met hoogwaardig wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Ook wordt hun interesse voor wetenschappelijk onderzoek en een wetenschappelijke loopbaan gestimuleerd.