Stromingsleer goed voor 19.000 banen, maar toch onbekend

In de Nederlandse industrie werken meer dan 19.000 mensen aan stromingen. De export van producten en diensten op het gebied van de stromingsdynamica levert volgens onderzoek grote toegevoegde waarde voor de economie en de maatschappij. Hoort het dan niet tussen de sleuteltechnologieën?

Tags:

De stromingsleer is de wetenschap van bewegende vloeistoffen, gassen en deeltjes en omvat het voorspellen beheersen en meten van stromingen bij elke snelheid en op elke schaal: van de kleinste bloedvaten in ons lichaam tot orkanen in de atmosfeer. Het is een vitale, maar doorgaans wat onbekende technologie. Volgens het rapport werken in de Nederlandse industrie 19.000 mensen aan stromingen en draagt de stromingsleer jaarlijks 11,5 miljard euro bij aan de Nederlandse economie.

Volgens de onderzoekers is de stromingsleer van belang voor het oplossen van toekomstige maatschappelijke uitdagingen. In het rapport ‘Alles stroomt in Nederland’, dat werd opgesteld in opdracht van het J.M. Burgerscentrum, de nationale onderzoekschool voor de stromingsleer, wordt de bruto toegevoegde waarde berekend op 130.000 euro per werknemer. Meer dan 75% van de stromingsleer-industrie exporteert zijn producten en diensten.

Het rapport is aangeboden aan woordvoerders wetenschap en innovatie in de Tweede Kamer. Het rapport komt op het moment dat men op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bezig is om de belangrijkste sleuteltechnologieën voor de toekomst van Nederland te bepalen. En ook het ministerie van OCW is bezig met een toekomstverkenning op initiatief van minister Robbert Dijkgraaf.

Structureel ondergefinancierd

“Stromingsleer valt soms tussen wal en schip: bij OCW ziet men het meer als een technologie, bij Economische Zaken wordt het gezien als wetenschappelijke discipline. Stromingsleer is in Nederland daardoor structureel ondergefinancierd, terwijl we op Europese schaal aantoonbaar tot de top behoren”, zegt Detlef Lohse (Universiteit Twente).

Topsector- en missieoverstijgend

Ruud Henkes, directeur van het Burgerscentrum: “Internationaal wordt Nederland in de stromingsleer al meer dan een eeuw tot de wereldtop gerekend. Het lijkt wel of het buitenland meer waardering heeft voor de belangrijke Nederlandse bijdragen dan Nederland zelf.”

Met het rapport ‘Alles stroomt in Nederland’ wil het Burgerscentrum niet alleen de kwaliteit maar ook het belang van stromingsleer onder de aandacht brengen. Het rapport bevat voorbeelden van resultaten op het gebied van klimaat, energietransitie, gezondheid, hightech, milieu, landbouw en voedsel. “Juist de breedte in de toepassingen van de stromingsleer lijkt wel onze bottleneck”, aldus Henkes, “het vakgebied is echt topsector- en missieoverstijgend.”

Nieuwe oplossingen energietransitie

Niels Deen, hoogleraar meerfasen en reactieve stromingen aan de Technische Universiteit Eindhoven, zegt: “Aan de TU/e hebben we een zeer actieve onderzoeksgemeenschap die zich bezighoudt met stromingsleer. In Eindhoven gebruiken onderzoekers hun expertise op het gebied van stromingsleer om nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor de energietransitie en de duurzame productie van chemicaliën, maar ook om de verspreiding van virussen door de lucht te begrijpen en manieren te ontwikkelen om bijvoorbeeld hightechapparatuur heel precies te koelen. We leven in een unieke tijd waarin de recente ontwikkelingen in mogelijkheden op het gebied van computermodelvoorspellingen en bijvoorbeeld MRI-stromingsbeeldvorming ons in staat stellen de fundamentele basis te leveren die essentieel is voor doorbraken op alle gebieden waar stroming van gassen en vloeistoffen in het geding is.”

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *