Stresstest kerncentrale Borssele begonnen

De exploitant van de kerncentrale Borssele EPZ is van start gegaan met de Europese stresstest. De veiligheid van de kerncentrale wordt onder andere getest op een combinatie van zeer onwaarschijnlijke risico’s, zoals aardbevingen, overstromingen en terreuracties.

Alle 143 kerncentrales in de Europese Unie worden onderworpen aan een stresstest naar aanleiding van de gebeurtenissen na de aardbeving en tsunami in Japan. De kerncentrales bij Fukushima raakten daarbij zwaar beschadigd.

Maatregelen

In september 2011 zal Nederland de Europese Commissie over de voortgang van de stresstest informeren. Eind oktober is de stresstest in Borssele klaar. De Europese Commissie brengt in juni 2012 definitief rapport uit. De EU-landen bekijken dan of er kerncentrales zijn waar maatregelen moeten worden genomen.

Veiligheid

Volgens minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is er geen enkele aanwijzing dat de veiligheid van Borssele in het geding is. De centrale is steeds aangepast aan de laatste stand van de techniek. Het voortgangsrapport waarin staat hoe de stresstest wordt uitgevoerd staat op de site van EPZ.