Strategisch inkopen elektriciteit loont

Ondernemers die dit jaar hebben deelgenomen aan het project strategisch gespreid inkopen hebben dit jaar meer dan 16% voordeel behaald op hun energie-inkoop. Voor alle deelnemers aan InelMet SIG (Inkoop elektriciteit Metaal –Strategisch Inkoop Grootverbruik) is inmiddels het volledige volume voor het contractjaar 2010 ingekocht.

Dit voorjaar heeft de Koninklijke Metaalunie een innovatief project gelanceerd voor strategisch gespreide inkoop van elektriciteit voor al haar grootverbruikende leden. Inmiddels kopen enige honderden leden hun elektriciteit via dit project in.

Strategisch inkopen
Strategisch gespreide inkoop van elektriciteit was tot voor kort alleen mogelijk voor bedrijven met een jaarverbruik vanaf 5 à 10 miljoen kWh. Met de introductie van InelMet-SIG hebben alle grootverbruikende leden van de Metaalunie deze mogelijkheid gekregen.

Het jaarlijks af te nemen volume wordt daarbij op meerdere momenten prijsgedreven – en dus gespreid – ingekocht op basis van een strategisch inkoopmodel. Door deze aanpak worden de prijsrisico’s structureel beperkt. Het inkoopmodel is zodanig ingericht dat neerwaartse prijsbewegingen op de groothandelsmarkt zoveel mogelijk worden benut, dit terwijl het opwaartse prijsrisico wordt beperkt.

Behaalde resultaten
Voor alle deelnemers aan InelMet-SIG is het volledige volume voor het contractjaar 2010 ingekocht. Gedurende het inkooptraject heeft de elektriciteitsprijs op de groothandelsmarkt een daling van meer dan 16% laten zien en de deelnemers aan InelMet-SIG hebben hiervan geprofiteerd. Zij zullen dus een prijs bevestigd krijgen die minimaal 16% lager ligt dan de prijs op het moment dat zij voor hun deelname getekend hebben.