Strafbeschikking voor bedrijf na dodelijk bedrijfsongeval

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een strafbeschikking, in de vorm van een geldboete van 40.000 euro, opgelegd aan een bedrijf in verband met een dodelijk arbeidsongeval, waarbij een werknemer onder omvallende keramiekplaten terecht kwam. Het bedrijf heeft inmiddels meerdere maatregelen genomen om dergelijke ongelukken te voorkomen en voorlichting gegeven binnen de branche Natuursteen.

Op 19 oktober 2020 kwam een 46-jarige werknemer om het leven tijdens het lossen van keramiekplaten van een transportbok in de bedrijfshal van de producent en leverancier in steenachtige werkbladen. Het slachtoffer dat sinds twee jaar in dienst was van het bedrijf, kwam daarbij onder acht zware keramiekplaten terecht. De platen, die nog aan één kant op de transportbok stonden, zijn samen met de bok omgevallen en op het slachtoffer terecht gekomen. Het totale gewicht van de platen en de bok was ongeveer 1200 kg. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan de gevolgen van het ongeval. Dit heeft onherstelbaar leed en verdriet veroorzaakt voor de nabestaanden, die met een groot gemis moeten leven.

Gele steunpalen

Bij het bedrijf is het gebruikelijk om bij de opslag en bewerking van dergelijke platen, dus nadat deze van de bok waren gelost, gele steunpalen te gebruiken die deels in de betonnen vloer stonden, om kantel- beklemmings- en valgevaar te voorkomen. Op de plek waar het slachtoffer de platen vanaf de bok aan het lossen was, stonden geen gele steunpalen in de grond die de kanteling hadden kunnen breken. Indien er wel een paal had gestaan in het aanwezige gat in de betonnen vloer nabij het slachtoffer, had deze paal hoogstwaarschijnlijk de val van de keramiekplaten gebroken.

Onvoldoende voorzieningen om omvallen platen te voorkomen

Het OM is van mening dat er sprake is geweest van een situatie waarin het bedrijf, als werkgever, redelijkerwijs had moeten weten van het gevaar bij het lossen van keramiekplaten. Echter, volgens het OM waren er onvoldoende voorzieningen getroffen om omvallen van dergelijke platen tijdens de losfase te voorkomen. Er waren geen palen in de grond geplaatst. De risico’s die het lossen van keramiek platen van een transportbok met zich brengt, waren onvoldoende schriftelijk vastgelegd in de risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) bij het bedrijf. Ook waren er onvoldoende instructies gegeven aan het personeel met betrekking tot de gevaren en de te treffen maatregelen tijdens het lossen van platen. Tevens ontbrak het aan voldoende toezicht op de naleving van de veiligheidsregels hieromtrent.

Doorgevoerde verbeteringen

Het bedrijf heeft inmiddels meerdere verbeteringen doorgevoerd. Zo zijn er gele palen geplaatst op de vaste, aangeduide loslocaties en op alle plekken waar platen geladen, gelost of gepickt worden. Er is een ‘Werkinstructie Orderpicken zware platen’ opgesteld. Er zijn stalen sloffen ontwikkeld waarmee de transportbokken stabieler en dus veiliger opgepakt kunnen worden. Er is een onderzoeksbureau ingeschakeld om de oorzaak van het ongeval vast te leggen en verbeterpunten te verkrijgen. Hieruit is een procedure opgesteld en deze heeft het bedrijf met de natuursteensector gedeeld. Ook heeft het bedrijf haar brancheorganisatie opgeroepen om de Arbocatalogus voor Natuursteen te vernieuwen en daarin de gevaren concreter in kaart te brengen. Tevens is er door het bedrijf voorlichting gegeven binnen de branche waarbij onderhavig ongevalsscenario nadrukkelijk aan bod is gekomen.

Passende afdoening

Het is ontzettend triest dat het slachtoffer zijn leven heeft moeten geven, voordat bij het bedrijf afdoende veiligheidsmaatregelen zijn ingevoerd.
Vaak wordt in dit soort zaken een gang naar de rechter noodzakelijk geacht. In overleg met de nabestaanden is het OM – onder meer vanwege de beperkte zittingscapaciteit bij de rechtbank, de meewerkende houding van het bedrijf, het getoonde medeleven van het bedrijf richting de weduwe van het slachtoffer en de verbeteringen die binnen het bedrijf zijn doorgevoerd – echter van mening dat deze strafbeschikking met een persbericht een passende afdoening is en een maatschappelijk gelijk resultaat oplevert als een behandeling ter terechtzitting.

Bron: OM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *