Stilste lab van Nederland bereikt dieptepunt

De Radboud Universiteit bouwt aan een nieuw lab voor spectromicroscopie. Omdat dat lab optimaal trillingsvrij moet worden, verrijst het niet boven de grond, maar gaat het juist de diepte in. Onlangs werd het diepste punt in de bouw bereikt, 15 meter onder het grondoppervlak.

Het nieuwe Scanning Probe Microscopy of SPM-lab van de Radboud Universiteit moet zo trillingsvrij mogelijk worden, omdat daarin de kleinste bewegingen van de kleinste deeltjes worden gemeten met supergevoelige microscopen. SPM is een verzamelnaam voor apparaten die oppervlakken met een naald (probe) aftasten (scannen) en zo de eigenschappen van dat oppervlakte in beeld brengen. Met de apparaten kun je bijvoorbeeld de ordening van grote moleculen bepalen en reacties in real time volgen.

De ondergrondse labruimtes rusten op een zes meter diepe fundering van een blok beton (van 150 ton) op zes trillingsdempers. Op die manier wordt dit lab uiteindelijk het stilste lab van Nederland.

Tijdcapsule

Bij het bereiken van het dieptepunt werd een tijdcapsule begraven, met daarin bijdragen van alle afdelingen van het Institute for Molecules and Materials. Met daarbij onder meer: een briefje van hoogleraar Theo Rasing, een foto van de SPM-onderzoeksgroep onder leiding van Alex Khajetoorians, een doosje met een bismuth kristal (waar veel mee gewerkt wordt in de spintronics), een potlood van puur grafiet (bestaand uit lagen grafeen), een memory card met foto’s van de bouw van het lab tot nu toe en enkele metalen koppelringen.