Steun uit Nationaal Groeifonds voor innovatieve technologieën

Geplaatst door Maartje Henket

Circulaire batterijen en -zonnepanelen, 6G, radiofrequentie technologie en klimaatneutrale schepen. Deze en andere innovatieve projecten krijgen 2,6 miljard euro uit de derde ronde van het Nationaal Groeifonds.

Tags:
Afbeelding van PublicDomainPictures via Pixabay

De gesubsidieerde projecten:

Circulaire Zonnepanelen (€412 miljoen, waarvan €277 miljoen voorwaardelijk)

Onderzoekers, leveranciers van de uitgangsmaterialen, bouw- en automotivebedrijven willen zorgen dat de volgende generatie zonnepanelen hier volledig circulair wordt ontwikkeld. Door samen te werken met de hele keten is opschaling sneller mogelijk. Dat draagt bij aan de energieonafhankelijkheid van Nederland en de EU.

Circulaire batterijen uit minder-kritieke grondstoffen (€296 miljoen, waarvan €118 voorwaardelijk en €178 miljoen reservering)

Nederlandse grootbedrijven, mkb’ers, startups, scale-ups, kennis- en onderwijsinstellingen werken samen aan circulaire batterijsystemen die worden gebouwd uit alternatieve en niet-kritieke grondstoffen. In 2030 wil Nederland hierin toonaangevend zijn.

Biobased Circular (€338 miljoen, waarvan €102 miljoen voorwaardelijk en €236 miljoen reservering)

Met een snellere overgang van fossiele grondstoffen naar biogrondstoffen wordt de Nederlandse kunststofindustrie in staat gesteld om de omslag te maken naar het produceren van circulair plastic. Dit is nuttig voor de klimaatopgave en stelt Nederland in staat om een innovatieve industrietak op te richten.

Maritiem Masterplan (€210 miljoen, waarvan €110 miljoen voorwaardelijk)

Het doel van het Maritiem Masterplan is om in Nederland ten minste veertig betrouwbare, concurrerende en modulaire klimaatneutrale (demonstratie)schepen te ontwikkelen, bouwen en gebruiken. De Nederlandse maritieme industrie wil met dit duurzame schepen, door de ontwikkeling van innovaties te ondersteunen. Het voorstel kan de sector helpen voortvarend de transitie naar duurzame energiedragers en schepen te maken.

6G-infrastructuur en toepassingen (€203 miljoen, waarvan €61 miljoen voorwaardelijk en €142 miljoen reservering)

Wereldwijd zijn de voorbereidingen voor toepassingen van 6G mobiele communicatietechnologie in volle gang, met een verwachte lancering rond 2030. Dit voorstel zet in op een Nederlandse koploperspositie in deze ontwikkelingen, en richt zich op de ontwikkeling van intelligente componenten, netwerken en toepassingen voor 6G.

Deltaplan valorisatie (reservering van €417 miljoen)

Nederland behoort tot de top-drie van Europese landen op het gebied van kenniscreatie. Een zwakker punt van Nederlandse onderzoekers en ondernemers is echter het naar de markt brengen van deze kennis (valorisatie) onder andere door gebrek aan (durf)kapitaal en onvoldoende samenwerking tussen onderwijs, kennisinstellingen en ondernemers. Met dit project wordt dit punt aangepakt met als doel om Nederland ook in de top-drie Europese landen qua valorisatie te krijgen.

Holomicrobioom (reservering van €200 miljoen)

Microbiomen zijn overal aanwezig. Het zijn gemeenschappen van miljarden bacteriën, schimmels en virussen die een rol spelen in de gezondheid van mensen, dieren, planten en milieu. Dit project onderzoekt hoe al deze microbiomen samen een groot netwerk vormen. Met deze kennis van het zogenoemde holomicrobioom kunnen betere en gezondere producten worden ontwikkeld.

RE-GE-NL (€129 miljoen voorwaardelijk)

Dit voorstel richt zich op de overgang naar een regeneratief landbouwsysteem: een manier van landbouw die voedselproductie combineert met natuurherstel. Het voorstel biedt niet alleen een mogelijke oplossing voor de brede landbouw milieuproblematiek, maar ook economische kansen voor Nederlandse boerenbedrijven.

Centrum voor Proefdiervrije Biomedische Translatie (reservering van €125 miljoen)

Het vertalen van biomedische kennis naar toepassingen levert nieuwe geneesmiddelen en technologie op. Dit voorstel steunt nationale en Europese initiatieven om dierproeven te verfijnen, te verminderen en uiteindelijk te vervangen. Het oprichten van een nationaal centrum is niet alleen daarvoor een bijdrage. Door alternatieve innovaties te ontwikkelen kan het Nederlandse doel worden gerealiseerd om de Europese hub voor biomedische bedrijven te zijn.

Polaris (€102 miljoen voorwaardelijk)

Het doel van Polaris is het realiseren van een nieuwe generatie technologie die ervoor zorgt dat Nederland voorop blijft lopen in het maken van complexe micro-elektronische Radio Frequency (RF) systemen. Radiofrequentie technologie wekt elektromagnetische velden en golven op en detecteert deze ook, zoals bij een MRI-scanner. Het voorstel Polaris brengt de ecosystemen radar, MRI en telecommunicatie samen om deze technologie gezamenlijk veel verder te ontwikkelen.

Groeien met Groen Staal (subsidie van maximaal €124 miljoen)

Groeien met Groen Staal wil met het implementeren van circulaire ketens en verminderen van emissies de transformatie naar een duurzame staalsector met vijf jaar versnellen en daarmee een sterke internationale concurrentiepositie opbouwen. Dat doet het project door in te zetten op innovaties via maakbedrijven die helpen om de CO2-uitstoot en andere schadelijke emissies van de sector te verminderen en grondstoffen te hergebruiken.

Charging Energy Hubs (subsidie van maximaal €44 miljoen)

De vraag naar elektriciteit en hernieuwbare energie neemt toe voor voertuigen die geen CO2 uitstoten. Het huidige elektriciteitsnet en de wet- en regelgeving zijn nog niet op deze stijgende vraag ingericht. Het voorstel wil dit probleem aanpakken door ontwikkeling van zogenoemde Charging Energy Hubs. Die maken integratie van laadinfrastructuur, batterijopslag en hernieuwbare energiebronnen binnen het bestaande net mogelijk.

Tags:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *