Stap dichterbij European Open Science Cloud

De realisatie van de European Open Science Cloud (EOSC) komt weer een stap dichterbij. Duitsland en Nederland richten een internationaal kantoor op om het Go Fair initiatief te ondersteunen, het International Support and Coordination Office (ISCO). Frankrijk sluit zich aan.

Go Fair heeft tot doel om geleidelijk bestaande onderzoeksdata van wetenschappelijke en academische instellingen in ieder onderzoeksgebied en over landsgrenzen heen te ontsluiten – en is daarmee een opstap naar het realiseren van de EOSC. Dit is een project om een open platform te bieden voor de uitwisseling van onderzoeksdata en zal wetenschappers door heel Europa met elkaar verbinden. De EOSC maakt het gemeenschappelijk gebruik en hergebruik van onderzoeksbevindingen en -data mogelijk, wat niet alleen de wetenschap ten goede komt, maar ook het bedrijfsleven en de maatschappij.

Het ISCO zal implementatienetwerken ondersteunen en onderzoeks- en e-infrastructuurgemeenschappen bijstaan in hun inspanningen naar het leveren van Fsir data en services. De Duitse, Nederlandse en Franse ministeries verantwoordelijk voor onderzoek financieren het.

Go Fair hanteert een open en coöperatieve aanpak. Dat wil zeggen dat iedere lidstaat, onderzoeksinstelling, de e-infrastructuurgemeenschappen en mogelijk het bedrijfsleven steun of bijdrage kunnen leveren.