Softwaremanagement op basis van getallen

Bedrijven die beschikken over de juiste set indicatoren zijn in staat om hun softwareprojecten beheersbaar uit te voeren. In de praktijk blijken erg weinig bedrijven over goed cijfermateriaal te bezitten. Sioux Embedded Systems en Se-Cure willen deze kennis brengen en organiseren op 12 januari 2010 de workshop ‘software management by numbers’.

In augustus dit jaar bundelden beide bedrijven de krachten in advisering op het gebied van ‘softwaremanagement op basis van getallen’. Deze adviesdienst helpt softwareorganisaties om hun ontwikkelperformance te analyseren, benchmarken en verbeteren.

Behoefte aan kwantitatief softwaremanagement

De software-industrie kan nog veel leren als het gaat om ‘managing by numbers’. Hans Sassenburg, managing director van Se-Cure: "Vaak worden softwareprojecten geleid op basis van slechts drie indicatoren: de planning (tijd), het budget (kosten) en kritische fouten die tijdens de testfase naar voren komen (kwaliteit). Veel andere, nuttige, indicatoren zouden hier aan toegevoegd moeten worden om het plaatje compleet te krijgen. Het gaat dan om wat er gebouwd gaat worden, hoe de software ontwikkeld wordt en de kwaliteit die men van het resultaat verwacht." Wanneer kwantitatieve informatie ontbreekt worden beslissingen niet op feiten gebaseerd, maar op intuïtie.

Peter Wijnhoven, managing consultant bij Sioux: "Tijdens adviesprojecten zie ik regelmatig dat verbetertrajecten bestaan uit het voldoen aan standaarden of modellen. Er wordt niet gekeken naar concrete verbeteringen in de ontwikkelperformance. Het kwantificeren van de prestaties van de software helpt organisaties zich te richten op de zwakke punten in het ontwikkelproces en het meten van daadwerkelijke resultaten over een langere periode."

Workshop 12 januari 2010

Wie wil begrijpen hoe je de ontwikkelperformance van softwareprojecten kunt meten neemt op 12 januari 2010 deel aan de workshop ‘Software Management by Numbers’. Sassenburg en Wijnhoven laten aan de hand van 16 Key Performance Indicators en concrete situaties zien hoe je een softwareproject stuurt op getallen. Deelnemers zijn in staat om na het volgen van de workshop de kennis toe te passen binnen de eigen organisatie. Meer informatie over de workshop is hier te vinden