‘Slimste regio’ heeft te weinig snelgroeiende, innovatieve hightech bedrijven

“De Brainportregio kent veel startende bedrijven maar te weinig groeien ook snel door”, zegt dr. Onno Lint van het Fontyslectoraat Brainport. Lint presenteert de eerste onderzoeksbevindingen van zijn lectoraat en geeft aanbevelingen voor vervolgaanpak en vervolgonderzoek. Brainport Regio Eindhoven slaagt er in het algemeen goed in om geld te verdienen aan kennis: veel bedrijven halen een groot gedeelte van hun omzet uit innovatie en de regio kent een gestage groei van hightech starters. Maar het aantal innovatieve start-ups met meer dan 50 werknemers dat doorgroeit met meer dan twintig procent per jaar schiet tekort.

Hoe krijgt de slimste regio van de wereld zo snel mogelijk meer snelgroeiende hightech topbedrijven? Zijn er belemmerende factoren? Of hanteren ondernemers andere bedrijfsmodellen? Vanuit de kenniskring van het lectoraat zijn vijftien verkennende interviews gehouden met starters/spin-offs en enkele snelle groeiers in Brainport Regio Eindhoven en Geleen (Chemelot). De vragen richten zich hierbij op ambitie en ondernemerschap, de financiering van hightech-bedrijven en de regionale inbedding van snelgroeiende innovatieve ondernemingen.

Cruciale bijdrage

Snel doorgroeiende innovatieve ondernemingen leveren een cruciale bijdrage aan de economie en zijn belangrijk in het beleid rond de landelijke topsectoren. Snelgroeiende bedrijven hebben minimaal 50 werknemers en groeien in drie jaar tijd zestig procent of meer in werkgelegenheid. Om de status en het verloop van snelgroeiende innovatieve ondernemingen te meten, wordt zowel nationaal als regionaal gebruik gemaakt van het Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen en Vestigingen (LISA).

Analyse

In samenwerking met Brainport Development is een analyse op bedrijfsniveau gemaakt van de LISA macrocijfers (2010). Voor Brainport Regio Eindhoven resulteert dit in 36 snelgroeiende bedrijven in de hightech sectoren industrie, ict en zakelijke dienstverlening. Voor andere technologiegedreven regio’s als Twente en Delft ligt het aantal snelgroeiende bedrijven in deze hightech sectoren lager met 15, respectievelijk 5 bedrijven. Vervolgens blijkt uit bedrijfsanalyse dat van deze 36 bedrijven in Brainport Regio (Zuidoost Brabant) slechts 5 bedrijven snel groeien door slimme, technologisch hoogstaande innovaties. Analyse van het Financieele Dagblad (FD Gazellen) levert een gelijkwaardig beeld op.

Aanbevelingen vervolgonderzoek

Het lectoraat komt op basis van de eerste onderzoeksresultaten tot de volgende aanbevelingen voor vervolgaanpak en vervolgonderzoek.

Monitoring snelle hightech groeiers:

 • Ontwikkeling van een bottom-up monitoring instrument om demografie en dna van snel doorgroeiende bedrijven vast te stellen en inhoudelijk te volgen.
 • Koppeling van dit nieuwe instrument aan regionaal beleid en topsectorenbeleid.
 • Vergelijking van (inter)nationale topkennisregio’s met het nieuwe instrument.

Versterking ambitie & ondernemerschap:

 • Meer inzicht in ambitieniveau ondernemers, onder andere de rol van zelfontplooiing.
 • Versterking hightech ondernemerschap in samenspel met Incubator 3+, Brabant Center for Entrepreneurship en Centrum voor Ondernemerschap Fontys.
 • Inventarisatie en analyse van voortijdige hightech ‘stoppers’. Waarom stoppen ze?
 • Analyse en inventarisatie onderliggende netwerken en ‘virtual enterprises’.

Financiering:

 • Toepassen van nieuwe beoordelingscriteria bij de financiering van hightech starters.
 • Het beter benutten van financiële instrumenten tijdens de verschillende groeifasen van een bedrijf, zowel vanuit regiofondsen en incentives als vanuit de financiële sector.
 • Het onderzoeken van de mogelijke rol van zeer gefortuneerde particulieren (Family Offices) bij de financiering van starters.
 • Mogelijke rol van crowdsourcing & crowdfinancing bij start-ups.
 • Ontwikkelen van een overkoepelend fonds (gespreid risico en rendement) met eenderde institutioneel, eenderde regio, en eenderde Informal/Venture Capital

Regionale inbedding en open innovatie:

 • Opzetten rondetafelgespreken en bedrijfsbezoeken; versterken sociale interactie; stimuleren open innovaties.
 • Onderzoeken wat beter werkt: gesloten consortia of open innovatie?
 • Inventarisatie ‘slapende patenten’ en ‘spin-off van spin-off’ potentieel.
 • Analyse overloopeffecten tussen Brainportcampussen; één- of tweerichtingsverkeer?

Het Brainportlectoraat is een initiatief van Fontys Hogeschool Management Economie en Recht in samenwerking met Brainport Development.