Slim rolstoelbesturingssysteem gebruikt sensoren en artificiële intelligentie

Elektrische rolstoelen worden doorgaans bestuurd met een joystick, maar voor sommige gebruikers is dit fysiek niet mogelijk. Voor hen brengt KU Leuven-spin-off CoMoveIT een slim rolstoelbesturingssysteem op de markt dat gebruikmaakt van sensoren en artificiële intelligentie.

Het nieuwe besturingssysteem, dat de naam CoMoveIT Smart kreeg, is goed nieuws voor mensen met complexe bewegingsstoornissen, vertelt professor Elegast Monbaliu van het Departement Revalidatiewetenschappen. Hij is één van de oprichters van de spin-off. "Denk maar aan rolstoelgebruikers met een hersenverlamming (cerebrale parese). Door hun aandoening maken zij veel onvrijwillige bewegingen, waardoor ze geen traditionele elektrische rolstoel kunnen bedienen. Zij zijn voor hun verplaatsingen dus aangewezen op de hulp van anderen. Ons rolstoelbesturingssysteem brengt daar verandering in en creëert een maximale onafhankelijke mobiliteit."

CoMoveIT Smart heeft een hoofd-voetbesturingssysteem met sensoren en maakt gebruik van artificiële intelligentie om onwillekeurige bewegingen van de gebruiker te herkennen en te compenseren. Monbaliu: "Doordat ons systeem zich continu aanpast, kunnen ook gebruikers met complexe bewegingsstoornissen een elektrische rolstoel bedienen. Velen onder hen hebben goede intellectuele mogelijkheden, maar hun ernstige motorische problemen beperken hun opties. Ons rolstoelbesturingssysteem kan die motorische lock-in mee doorbreken. We kunnen deze groep rolstoelgebruikers dus meer autonomie, participatie en levenskwaliteit geven."

Voor de verkoop zal CoMoveIT samenwerken met gespecialiseerde rolstoeladviseurs.