Siemens overtreft eigen duurzaamheidsdoelen

Siemens Nederland wil in 2012 haar eigen energieverbruik op structurele wijze met ruim 2,5 procent verlagen, de CO2-uitstoot met 2 procent en de energie efficiëncy van haar processen verbeteren. De situatie bij Siemens Nederland over 2011 is in kaart gebracht volgens de methodiek van de CO2 prestatieladder en zal voor de komende jaren als referentie gelden bij het halen van doelstellingen.

Vanuit het bewustzijn van de milieueffecten van het eigen energieverbruik heeft Siemens een sustainability commissie opgericht die de doelstellingen, het actieplan en de uitvoering ervan bewaakt en daarmee bijdraagt aan de mondiale doelstellingen van Siemens AG. Uit het Sustainability Report 2011 dat deze week werd gepubliceerd, blijkt dat Siemens AG wereldwijd de eigen targets voor duurzaamheid ver heeft overtroffen.

Besparingsprogramma

De eigen CO2-uitstoot van Siemens AG werd ten opzichte van 2006 met 22 procent terug gebracht en de waterconsumptie met 33 procent. Klanten realiseerden in 2011 met behulp van het groene portfolio van Siemens een reductie van de CO2uitstoot van 317 miljoen ton. Dit is gelijk aan de gezamenlijke jaarlijkse uitstoot van Berlijn, Delhi, Hongkong, Istanboel, Londen, New York, Singapore en Tokio. Siemens AG staat al jaren op plaats 1 van de Dow Jones Sustainability Index in de categorie Diversed Industrials en won het afgelopen jaar de 2011 German Sustainability Award.

In Nederland heeft de Raad van Bestuur van Siemens sinds januari van dit jaar ook reductiemaatregelen in gang gezet. Met de locatie Hengelo neemt Siemens deel aan het Meerjaren Energiebesparingsprogramma (MJA3), waarbij een van de besparende maatregelen de nieuwe kantoorlocatie is. Dit duurzame kantoor zal ook als voorbeeld worden gebruikt voor klanten, die geïnformeerd willen worden over het duurzame portfolio van Siemens.

Elektrisch rijden promoten

"Duurzaamheid is niet alleen belangrijk bij het verkopen van onze groene technologie, we moeten dit leidend principe ook in eigen huis op voorbeeldige wijze tot uitdrukking laten komen", aldus Ab van der Touw, voorzitter van de Raad van Bestuur van Siemens Nederland. "Onze medewerkers zijn zich bewust van de effecten van hun handelen op energiegebied. Bijvoorbeeld bij de aanschaf van leaseauto’s wordt een groen beleid gehanteerd, waarbij wij elektrisch rijden promoten", aldus Van der Touw. Siemens zorgt bij haar kantoren voor laadinfrastructuur. Verder zijn er maatregelen om klimaatinstallaties, verlichting, keuken- en kantoorapparatuur in alle vestigingen energiezuiniger te maken en zal Siemens waar dit nog niet het geval is overschakelen op groene stroom.

Meer informatie over het beleid en de doelstelling van Siemens Nederland staat op: www.siemens.nl/carbonfootprint

Begin juni 2012 zal op de vernieuwde website van Siemens Nederland meer informatie

beschikbaar komen.

Meer informatie over het internationale Sustainability Report 2011 js te vinden op:

www.siemens.com/sustainabilityreport