Shell kiest yokogawa als main automation contractor:

Yokogawa heeft bekend gemaakt dat het bedrijf door Shell is geselecteerd als main automation contractor (MAC) voor geïntegreerde productiebesturings- en veiligheidssystemen. Hiertoe hebben beide bedrijven een Global Framework Agreement (GFA) ondertekend.

Sinds 2009 zet Shell in op vermindering van het aantal leveranciers van apparatuur en systemen voor haar plants. Hiertoe is het aantal contractors op het gebied van besturingssystemen beoordeeld en teruggebracht. Mede op grond van de goede ervaringen, de hoogwaardige technologieën en het goede veiligheids-, gezondheids- en milieubeleid werd Yokogawa als één van de main suppliers gekozen. Het contract omvat al het onderhoud aan systemen en de levering van nieuwe systemen voor zowel bestaande als nieuwe projecten.

De overeenkomst biedt beide bedrijven voordelen door verbetering van de efficiency van de activiteiten die door de leverancier en afnemer worden ontplooid. De stap maakt deel uit van Shell’s initiatief om op verschillende terreinen topresultaten te leveren als onderdeel van het ‘More Upstream, Profitable Downstream’- beleid.

Totaal nieuwe aanpak 

Nick Curley, Upstream Automation Portfolio Manager van Shell verklaart: "De GFA markeert een totaal nieuwe aanpak binnen Shell: dit is een lange termijn, concurrerende, op samenwerking en prestatie gebaseerde samenwerking, die voor beide partijen toegevoegde waarde biedt."

Met de overeenkomst versterkt Yokogawa haar samenwerking met de Shell Group terwijl de activiteiten voor de groep worden uitgebreid. Gestimuleerd door de overeenkomst wil Yokogawa wereldwijd haar besturingsdivisie verder laten groeien.