Schaarse materialen, nieuwe materialen en het ontwerp als oplossing

Op 23 november 2011 organiseert het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs Kivi Niria het Jaarcongres ‘Slim materiaalgebruik’ op de TU Delft.

Regelmatig staan er in de krant alarmerende berichten over grondstoffenschaarste. Slechts een op de vijf bedrijven wapent zich tegen het schaarser worden van grondstoffen blijkt uit een recent onderzoek van PricewaterhouseCoopers. Toch zijn ingenieurs en bedrijven volop bezig met deze uitdaging en gebeurt er veel meer dan de uitkomst van het onderzoek doet vermoeden. Technologische innovaties zijn essentieel om een antwoord op dit maatschappelijk vraagstuk te vinden en hier wordt ook hard aan gewerkt. Tijdens het Jaarcongres van Kivi Niria komt alle kennis en kunde van technisch Nederland bijeen om van elkaar te leren, inspiratie op te doen en om te kijken waar de uitdagingen liggen om de schaarste te lijf te gaan.

Vragen die aan de orde komen

  • Welke materialen hebben we nodig en welke strategie moet er ontwikkeld worden als er onvoldoende toegang is tot de grondstoffen?
  • Hoe kunnen we de grondstoffen beter benutten en wat betekent dit voor de ingenieur als ontwerper?
  • Welke kansen bieden nieuwe materialen zoals biobased chemicals en wat verwacht de consument?

Naast talloze workshops worden er keynote speeches verzorgd en zal er een debat plaatsvinden met Z.K.H. Prins Jaime de Bourbon-Parme (Gezant Natuurlijke Hulpbronnen, Ministerie van Buitenlandse Zaken), en prof. dr. Rob de Wijk (directeur The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS)).

Meer informatie over het jaarcongres is te vinden op www.kiviniria.nl/jaarcongres.