Scada van Comomeer-aquaduct gemoderniseerd

Het Comomeer in Noord-Italië is aangesloten op bijna 60 km aan aquaducten. Elk aquaduct betrekt zijn water rechtstreeks uit het meer en pompt het naar opslagtanks. Na 30 jaar dienst, was het nodig om het Scadasysteem te moderniseren.

De geografie van het meer, in bergachtig terrein, vormt een bijzondere uitdaging voor het watermanagement. De modernisering van het Scadasysteem biedt niet alleen de mogelijkheid om te profiteren van technologische vooruitgang, maar ook om nieuwe concepten van het watermanagement te beoordelen en het concept van energieprofielbeheer te introduceren.

Energieprofielbeheer

Energieprofielbeheer omvat het analyseren van de dagelijkse consumptie en het vergelijken hiervan met het waterniveau van het meer, waardoor de benodigde hoeveelheid water die moet worden opgeslagen, beter voorspeld kan worden. De instelpunten voor de pompen worden zodanig beheerd, dat de tanks ‘s nachts, als elektriciteit goedkoper is, worden gevuld. De pompen overdag laten draaien is ook mogelijk, maar wordt zoveel mogelijk beperkt om de kosten laag te houden.

Scada verzamelt overige relevante operationele gegevens van het systeem, inclusief continue registratie van druk, niveau, debiet en volumemeterstanden. In de toekomst kan verdere optimalisatie van de energiekosten mogelijk worden.

Ethernet voor communicatie

Telecommunicatie loopt in de nieuwe situatie via Ethernet. Bestaande telefoonlijnen verbinden de PLC’s met de Scada host. HDSL faciliteert het Ethernet-netwerk via het telefoonsysteem. Het Ethernet-netwerk biedt verschillende voordelen voor een veldbusarchitectuur, zoals potentiële toekomstige inkomstenbronnen. Zo kunnen andere nutsbedrijven rond het Comomeer bandbreedte huren voor hun eigen industriële protocollen.

Netwerkbeveiliging en -beschikbaarheid waren aandachtspunten tijdens de ontwikkeling. Firewalls en VPN’s zorgen ervoor dat het juiste beleid wordt gevolgd en dat alleen erkende gebruikers toegang tot het systeem hebben. Bovendien wordt elke PLC verbonden met een cellulair modem. In het geval van een storing van het netwerk, kunnen system operators de PLC rechtstreeks bereiken via mobiele apparatuur.

Voor de Scada werd gekozen voor een client-serverarchitectuur. Gekozen werd voor PcVue van ARC Informatique, vanwege de veelzijdigheid en het onderhoudsgemak. De grafische weergave is zeer duidelijk, dankzij de moderne symbolen voor visualisatie en animatie. De variabelen (tags) in PcVue, die een boomstructuur gebruiken, minimaliseren het aantal schermen dat moet worden ontwikkeld. De implementatie van de klantstations gaat in wezen automatisch.

Een cruciaal aspect was het on-line gaan met zo kort mogelijke onderbreking. Het was niet gemakkelijk om het systeem met de hand te bedienen en dan alleen nog maar voor korte tijd tijdens noodsituaties. Om de Scada te vervangen moesten de waterwerken volledig worden stopgezet. Goed georganiseerde en gecoördineerde teams werkten simultaan op alle locaties, zodat de installatie en inbedrijfstelling zo min mogelijk tijd in beslag nam.