Samenwerking tussen Itsme Industrial Automation en Kenteq verankert technische vakkennis

Itsme Industrial Automation en Kenteq gaan samenwerken om bedrijven te helpen aan goed technisch opgeleid personeel. Beide partijen verwachten met een gebundelde aanpak hun kennis van technisch vakmanschap te kunnen verspreiden en verankeren binnen de Nederlandse industriële sector.

Kennis- en adviescentrum Kenteq vond in Itsme Industrial Automation de geschikte partner om in te spelen op de groeiende vraag naar gedegen opleidingen voor de Simatic S7 PLC. Door de samenwerking breidt Kenteq zijn cursusaanbod uit met de cursussen S7-300/400 Basis een S7-300/400 Storingzoeken en Inbedrijfname.

De samenwerking betekent voor Itsme Industrial Automation ook een uitbreiding van opleidingsmogelijkheden voor eigen klanten. Veel van de cursisten van Itsme zijn klant van Itsme ES Elektro, toeleverancier van elektrotechnische componenten en diensten voor de industrie. De Kenteq NEN 3140 cursussen (VOP, VOPH en BV) en de opleiding Schakel- & Besturingstechniek stellen Itsme Industrial Automation in staat om deze klanten op te leiden op het gebied van richtlijnen, veiligheid en ingebruikname van elektrotechnische apparatuur voor machinebesturing.

Het afgelopen decennium is de schaarste aan technisch personeel steeds groter geworden, niet alleen door vergrijzing maar ook door gebrek aan belangstelling voor technische beroepen onder jongeren. Itsme Industrial Automation en Kenteq hechten grote waarde aan het behoud van vakkennis en verwachten met de nieuwe samenwerking hun technische vakkennis breder te kunnen verspreiden. Hiermee worden de fundamenten gelegd voor het behoud van goed technisch personeel.