Safety Event 2016: weer meer bezoekers

Op dinsdag 10 mei 2016 vond het Safety Event in het Evoluon voor de zevende keer plaats. Er waren weer meer bezoekers dan vorig jaar die met vele vragen kwamen die de Safety Doctors en sprekers graag beantwoordden.

De bezoekers konden eerst een aantal plenaire sessies bijwonen en vervolgens kiezen uit verschillende ‘learnshops’. Tussendoor waren er rondetafelgesprekken bij de 12 Safety Doctors waar de bezoekers hun vragen konden stellen.

Veranderingen richtlijnen

Bert Nagtegaal van FME ging onder meer in op de aanpassingen in de richtlijnen in het kader van het ‘New Legislative Framework’ (NLF). Dit is een pakket maatregelen dat de toepassing van en controle op de Interne marktwerking moet verbeteren. De inhoud van een aantal richtlijnen is herzien en deze zijn per april 2016 definitief van kracht geworden (klik hier voor een overzicht). Inhoudelijk is er weinig veranderd, de veranderingen zijn meer administratief van aard.

Nagtegaal wijst op een uitzondering: de richtlijn voor radioapparatuur oftewel de RED-richtlijn (2015/53/EG) voorheen de richtlijn voor radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur (1999/5/EG). Er kunnen nu sommige producten onder vallen die voorheen niet onder de richtlijn radioapparatuur (1999/5/EG) vielen.  De richtlijn gaat in op 13 juni 2016 en wordt op 13 juni 2017 definitief. Klik hier voor meer informatie.

Verder wordt er een nieuwe Machinerichtlijn verwacht in 2019. De consultatiefase hiervoor is nu begonnen.

Cobotsystemen

Martijn Drost van Pilz Nederland behandelde de relatie cobotsystemen en CE-markering. In toenemende mate worden robots ingezet om samen met de mens te werken bijvoorbeeld aan de vervaardiging van een product. Deze systemen worden ook wel collaborative robots of cobots genoemd. Om samen met de mens te kunnen werken zijn specifieke normen opgesteld om ongelukken te voorkomen. Een belangrijke norm is de ISO/TS 15066:2016 en, Robots and robotic devices – Collaborative robots.

Wijzigingen aan machines

Nick de With van Fusacon ging in zijn learnshop in op wat nu wel en niet substantiële wijzigingen zijn aan machines en wanneer je dus je machine opnieuw moet CE-markeren. De With had daarvoor een flink aantal voorbeelden bij zich en gaf zijn oordeel hierover. Sidekick Grady Heinen van Inspectie SZW gaf na elk voorbeeld het oordeel dat Inspectie SZW zou geven: wel of niet opnieuw CE-markeren. Het blijft een lastig onderwerp en er waren dan ook de nodige reacties uit het publiek.

Winnaar Safety Consult

Aan het eind van de dag werd er geloot voor gratis consulten van een van de Safety consultants.

Winnaar van Safety Consult 2016 Peter Boumans (rechts) van Marel Poultry Processing is een van de winnaars van een gratis Safety Consult – in dit geval van Henrie Verwey van Verwey Safety Services (midden op de foto en links Nick de With van Fusacon)