Safety Event 2015 goed bezocht

Ook dit jaar kregen de bezoekers van het Safety Event op 12 mei in Eindhoven weer een zeer gevarieerd programma voorgeschoteld. Veel duo-presentaties met aansprekende voorbeelden afgewisseld met de mogelijkheid vragen te stellen aan de Safety Doctors, maakten het Safety Event interessant en afwisselend.

Een van die aansprekende voorbeelden was de CE-markering van de nieuwe Botlekbrug. Deze nieuwe brug moet de huidige Botlekbrug vervangen die een knelpunt is voor vrachtverkeer en scheepvaartverkeer, omdat ze te smal en te laag is en vaak open moet voor de scheepvaart. De brug is de grootste beweegbare hefbrug van de wereld die in juli 2015 opgeleverd zal worden. Het is tevens een machine en moet dus voldoen aan de vereisten van de CE-markering. Bij de aanleg en bouw zijn echter vele nationale en internationale bedrijven betrokken. Hoe complex de CE-markering dan kan zijn, kwam aan de orde in de lezing van Don Postma (Strukton) en Nick de With (Fusacon).

Eindverantwoordelijke

“Het initiële probleem was dat geen enkele onderaannemer eindverantwoordelijk wilde zijn omdat ze immers maar een deel leverden van de brug,” vertelt Nick de With. “Uiteindelijk heeft A-lanes Mobility VOF* de totaalverantwoordelijkheid op zich opgenomen en ook de CE-regie.” Dat betekende ondermeer het doorspreken en verdelen van taken wat betreft het technisch constructie dossier (TCD) met onderaannemers, het vaststellen van alle eisen, richtlijnen en normen waaraan de brug moet voldoen, en een CE-team samenstellen dat de complete risicobeoordeling over de gehele brug doet. Maar er is ook veel overleg geweest met de klant, Rijkswaterstaat, omdat die uiteraard veel ervaring heeft op bruggen/wegengebied.

Werkgever vaak aansprakelijk

Voorbeelden van arbeidsongevallen kwamen aan de orde in de lezing van Remko Roosjen en Didi Rinkel, van Van Diepen Van der Kroef Advocaten. Zij wezen er nog weer eens op dat je als ondernemer/werkgever je machines moet blijven controleren op deugdelijkheid en de wijze waarop ze gebruikt worden. De werkgever wordt vaak aansprakelijk gesteld bij ongevallen met werknemers die aan hun machines werken tenzij er duidelijk sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer (zie artikel over ongeluk met aardappelpootmachine) .

Veilig onderhoud

Pouw Jongbloed en Paul Hoogerkamp gingen in een duopresentatie in op procedures om een arbeidsmiddel uitgeschakeld en/of spanningsloos te maken zodat er veilig onderhouds-, reparatie- en schoonmaakwerkzaamheden aan kunnen plaatsvinden (logout/tagout.) Dat dit nog wel eens mis gaat demonstreerden ze o.a. met een aantal filmpjes. Ze zetten de bezoekers aan het werk door hen een aantal lastige problemen voor te schotelen waar eerst over nagedacht moest worden voordat de oplossing werd gegeven.

Bezoekers konden een gratis Safety Consult van een van de Safety doctors winnen door een visitekaartje achter te laten in een ton waaruit later de winnaars werden getrokken. Op de foto in het midden: Safety Event 2015 goed bezochtvijf Safety Doctors (Henrie Verwey, Didi Rinkel, Remko Roosjen, Nick de With, Dennis van Loon) geflankeerd aan beide zijden door twee prijswinnaars.