Safety Compendium

Pilz bracht onlangs een tweede editie van het Pilz Safety Compendium uit. De eerste editie bleek al erg populair. In de tweede editie staat nog meer informatie en brengt normen referenties up-to-date.

Inhoudelijk nieuwe toevoegingen aan het 298-pagina-tellende Pilz Safety Compendium (in het Engels) zijn onder andere:

  • Informatie over ‘fault masking’ in het ‘Safeguarding’ hoofdstuk
  • Nieuwe info over het veilige gebruik van pneumatiek en hydrauliek
  • Voorbeelden van veilige beweging

Het compendium is geschreven (in het Engels) door een commissie van deskundigen van Pilz, Festo, van de universiteit en internationale advocaten die gespecialiseerd zijn in veiligheid van producten en aansprakelijkheid. Het compendium is bedoeld als gezaghebbend werk op het gebied van functionele veiligheid van machines. Naast de aanpak van kwesties die relevant zijn voor de Europese markt, kijkt het Veiligheidscompendium ook naar richtlijnen en wetten in Amerika, Azië en Oceanië.

Naast de tekst zelf, bevat het Veiligheidscompendium tal van overzichtelijke schema’s, foto’s, tabellen, flow charts, en uittreksels uit de machinerichtlijn 2006/42/EG.
Het Pilz Safety Compendium is gratis te downloaden.

Klik hieronder:

 Safety_Compendium_UK_Version_12-12.

Of kijk op: http://www.pilz.com/en-GB/knowhow/books/machinery_safety