Ruim 8000 nieuwe innovatievouchers beschikbaar

Het ministerie van Economische Zaken stelt ook dit jaar weer nieuwe innovatievouchers beschikbaar. In totaal zijn er 6200 publieke en 2000 private vouchers aan te vragen. Hiermee krijgt de pilot met de private vouchers uit 2009 dit jaar een vervolg. De vouchers zijn vanaf 23 februari aan te vragen bij Agentschap NL.

Met een innovatievoucher kan een ondernemer een kennisvraag over het vernieuwen van een product, proces of dienst laten beantwoorden. Ook kan een publieke voucher ingezet worden om de kosten van het aanvragen en verkrijgen van een octrooi te vergoeden. Publieke vouchers moeten worden besteed bij publieke kennisinstellingen, zoals universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen. Private vouchers moeten worden besteed bij private kennisleveranciers, zoals ingenieursbureaus.

Grote en kleine vouchers

Er zijn twee vormen van innovatievouchers: ‘kleine’ vouchers van 2500 euro en ‘grote’ vouchers van 7500 euro. Bij grote publieke vouchers geldt een eigen bijdrage van een derde van het totale bedrag, terwijl bij de grote private vouchers een verplichte eigen bijdrage van 50 procent geldt.

Voorbeelden

Op de website van de innovatievouchers zijn voorbeelden te vinden van producten, die mede dankzij een publieke innovatievoucher zijn ontwikkeld, zoals onzichtbare zonnecollectoren, onderwater-LED’s en biodiesel uit Afrika. Ook is er een brochure beschikbaar met voorbeelden uit de toeristisch-recreatieve sector.

Begeleiding private vouchers

Ondernemers die gebruik willen maken van een private voucher, dienen dit altijd in samenspraak met een adviseur van het landelijke innovatienetwerk Syntens te doen. Deze adviseur helpt bij het formuleren van de kennisvraag, toetst deze aan de regeling en selecteert samen met de ondernemer een geschikte kennisleverancier die de vraag kan beantwoorden. De hulp en ondersteuning van Syntens is gratis.

Begeleiding publieke vouchers

Ondernemers die een publieke voucher aanvragen kunnen ook gebruik maken van de gratis ondersteuning van Syntens. Een adviseur kan de ondernemer helpen bij het scherp krijgen van de innovatievraag en/of het vinden van een goede publieke kennisleverancier. Bij de aanvraag van de publieke voucher kan een ondernemer zelf aangeven of deze behoefte heeft aan dergelijke ondersteuning.

Informatie over de manier van aanvragen is te vinden op www.agentschapnl.nl/innovatievouchers.