Roloff/Matek: Machineonderdelen – herziende Nederlandse edities nu beschikbaar

De herziende editie van het Roloff/Matek: Machineonderdelen theorie- en tabellenboek zijn beschikbaar. Deze nieuwe Nederlandse vertaling is tot stand gekomen in samenspraak met een Nederlandse redactie, bestaande uit docenten van diverse hogescholen. Het formuleboek kent geen wijzigingen en blijft beschikbaar in de huidige vorm.

De geactualiseerde zesde druk, gebaseerd op de vierentwintigste Duitse druk, is op diverse punten verbeterd. De hoofdstukken Sterkte en toelaatbare spanning, Lasverbindingen en Klinkverbindingen zijn grondig herzien. En er is een nieuw hoofdstuk Planetaire overbrengingen toegevoegd. Daarnaast is het boek aangepast aan de nieuwe normen (NEN EN, NEN ISO, DIN) en zijn met name de berekeningsvoorbeelden voorzien van extra stappen voor een beter begrip van de behandelde stof. De wijzigingen in dit tabellenboek zijn vooral ingegeven door de aanpassing naar de huidige stand van zaken op het gebied van normering. Dit is met name aan de orde in het hoofdstuk Lasverbindingen en het hoofdstuk Veren.

Ook is er website www.roloff-matekmachineonderdelen.nl ingericht met aanvullend materiaal. Denk hierbij aan opgaven (in loop van 2021) en verwijzingen naar fabrikanten van machineonderdelen. Toegang tot de website dient via een losse licentie te worden gekocht op www.bua.n l. De Duitstalige website www.roloff-matek.de blijft bestaan.