Robots leren elkaar nieuwe trucjes (video)

Dat we in staat zijn om kennis te vergaren en te delen is een wezenlijk onderdeel van de menselijke cultuur en beschaving, Twee robots hebben nu een demonstratie gegeven van een kleine mijlpaal in de uitwisseling van robotkennis, waarbij ze zich bevonden in twee verschillende academische researchlaboratoria.

Onderzoekers van de Cornell University bedachten al eerder een online game, TellMeDave genaamd, waarmee vrijwilligers kunnen helpen bij het trainen van een robot. Die moet een aantal taken kunnen uitvoeren en daarvoor verschillende handelingen kunnen associëren met opdrachten die worden gegeven in alledaagse spreektaal. Door de robot bij een taak te begeleiden, traint een vrijwilliger een machine-learning algoritme, zodat de robot de taak opnieuw kan uitvoeren. En dit aangeleerde gedrag wordt opgeslagen op een centrale plek, RoboBrain, die toegankelijk is voor andere robots.

Een tijdje geleden leerde researchrobot PR2 een aantal simpele demonstratietaken via dit platform, Zo leerde hij om verschillende mokken van tafel te pakken en die bovenop omgekeerde schalen te plaatsen. Een paar honderd kilometer verderop, in een laboratorium van de Brown University, heeft een ander type robot, Baxter, opgepikt wat PR2 heeft geleerd, en gebruikt om uit te zoeken hoe hij diezelfde taak in een andere setting kan uitvoeren.

Het werk is onderdeel van een poging om te onderzoeken hoe robots op een nuttige manier informatie zouden kunnen uitwisselen. Daardoor zou het minder vaak nodig zijn om robots nauwgezet te herprogrammeren en kunnen ze zich snel aanpassen als ze worden geconfronteerd met een nieuwe taak of onbekende omstandigheden.

"Het gaat een interessante kant op", zegt Stefanie Tellex, assistent-professor op Brown University. Haar groep zorgde ervoor dat Baxter kan leren. "Als je een robot in een nieuwe situatie zet – en in de echte wereld gebeurt dat in elke ruimte waar de robot binnenkomt – wil je toch dat dezelfde robot zich autonoom gaat gedragen".

Ashutosh Saxena leidde de ontwikkeling van TellMeDave en RoboBrain. Hij was een van de sprekers op het Bay Area Robotics Symposium, dat onlangs plaatsvond op de University of California, Berkeley. Daar zei hij dat robots in de toekomst steeds vaker informatie zullen uitwisselen. "We proberen robots te laten leren en hun kennis te delen," zei hij, "verschillende robots kunnen kennis opslaan en ophalen in de RoboBrain-databank".

De grootste uitdaging bij de overdracht van kennis tussen de robots op Cornell en Brown was dat ze fysiek totaal verschillend zijn. Dat betekent dat bepaalde commando’s, zoals het specificeren van de positie die elk gewricht moet aannemen om een mok te pakken, niet zullen matchen. De groep van Tellex moest een scenario uitwerken voor de overdracht van de commando’s tussen de twee platforms.

Uiteindelijke, .zegt ze, zou het ideaal zijn als de robot zelf de informatie zou kunnen vertalen. Daarvoor zou hij moeten weten in hoeverre zijn fysiek verschilt van een andere robot. "We hebben nu een heel klein stapje gezet in die richting", zegt Tellex, "maar er zijn nog heel wat technische uitdagingen". .