Robot wordt ‘maatje’ voor de mens (video)

Robots die als ‘companion’ voor de mens fungeren, zijn geen afstandelijke apparaten, maar werken op een natuurlijke manier samen met de mens. In het Europese programma RoboCom willen partners robots ontwikkelen die veilig, sociaal, sensitief en betaalbaar zijn. De Nederlandse partners in het project zijn de Universiteit Twente (CTIT) en het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen van de KNAW.

RoboCom, voluit Robot Companions for Citizens, wil robots ontwikkelen die op een duurzame manier ons welzijn vergroten, daarbij rekening houdend met onder meer de demografische verschuiving in de bevolking. Robots zijn, in de visie van het project, allang niet meer louter de complexe machines die auto’s assembleren en waar de mens vooral uit de buurt moet blijven. De robot gaat straks de interactie aan met de mens, werkt met hem of haar samen en wekt vertrouwen.

Natuur als inspiratiebron

Dit betekent een technische uitdaging, maar ook bijvoorbeeld een sociale en een ethische. Zo gaat de groep Robotics and Mechatronics van prof. Stefano Stramigioli vooral kijken naar de besturing, en kijkt de groep Human Media Interaction van prof. Vanessa Evers naar de interactie tussen mens en robot. RoboCom wil zich bij het ontwikkelen van de robot companions laten inspireren door de dierenwereld. Dieren zijn in hun bewegingen en waarnemingen veel efficiënter dan robots. Tegelijk zal een robot die op een natuurlijke manier beweegt, bijvoorbeeld als een huisdier, eerder een echte companion voor de mens worden. Prof. Pieter Roelfsema van het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen (NIN-KNAW) wil de hersenmechanismen van dieren ontrafelen om ze te kunnen inzetten voor efficiënte en ‘natuurlijke’ robots.

Miljard voor FET-Flagships

Het RoboCom programma is een van de zes uitverkoren programma’s in het Future and Emerging Technologies Flagship (FET-Flagship) van de Europese Unie, waarin in totaal een miljard euro omgaat. In Robocom participeren 73 partners uit 24 landen, er is een voorlopig budget van 52 miljoen euro voor een periode van 30 maanden. De coördinatie is in handen van prof. Paolo Dario van het Istituto Italiano di Technologia (IIT) in Genua.

De project website is http://www.robotcompanions.eu/, en onderstaande video beschrijft het project.