Robot-revolutie vereist robuuster netwerk

Geavanceerde robots en andere slimme machines worden binnenkort op grote schaal toegevoegd aan het snel groeiende Internet of Things. Manish Sablok, hoofd Field Marketing bij Alcatel-Lucent Enterprise (ALE) voor Noord-, West- en Oost-Europa, spreekt over de gevolgen van deze robotisering voor de druk op bestaande netwerken.

Al meer dan tien jaar worden robots zeer succesvol ingezet voor productiedoeleinden bij delicate taken die grote precisie vereisen. Robots voeren deze taken beter uit dan mensen. Met ontwikkelingen als deep learning voor robots, afleverdrones en universele kennisdeling tussen machines, is een breder gebruik van robotica veel reëler geworden.

Robot-inzet

In de gezondheidszorg worden robots al ingezet bij geautomatiseerde medicijnverstrekking en bij robottrolleys. Dat zijn robots die zich tussen verdiepingen kunnen verplaatsen en via wifi zelfs de lift kunnen oproepen. Ook in de horeca zet men robots graag in bij de dienstverlening. En in het onderwijs worden robots met succes gebruikt als mentor, leergereedschap of medeleerling bij het onderwijs van talen, wetenschap en technologie.

Risico en rendement

We moeten volgens Sablok echter voorzichtig zijn bij een grootschalige introductie van robots en slimme M2M (machine-to-machine) apparaten. Wanneer robots worden gebruikt voor het leveren van essentiële diensten, neemt de vraag naar bandbreedte, prioriteiten en on-demandconnectiviteit enorm toe.

Kan met de bestaande IT-systemen aan deze vraag worden voldaan? Zonder een sterk en geschikt netwerk als backbone hebben individuele slimme apparaten op de werkplek vanwege de capaciteitsbeperkingen geen nut. Gelukkig stellen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van netwerktechnologie bedrijven in staat de juiste infrastructuur te ontwikkelen voor de inzet van robots.

Meer dan gewoon een switch

Er is adequate bandbreedte vereist om er zeker van te zijn dat tijdsintensieve taken met een geringe foutmarge ononderbroken worden uitgevoerd. Daarmee laat een netwerk zien wat het echt waard is. Het ‘Application Fluent Network’, dat bestaat uit solide switches die de grote vraag naar bandbreedte en connectiviteit aankunnen, is het netwerk dat het best is toegerust om deze automatiseringsgolf optimaal op te vangen.

De meest geavanceerde generatie Application Fluent Network-switches zijn geschikt voor SDN en beschikken over functies als Network Analytics en Deep Packet Inspection. Deze applicatie- en apparaatbewuste switches maken gegevensprioritering mogelijk en zorgen ervoor dat slimme machines en robots ongehinderd hun werk kunnen doen.

Industriële switches

Tegenwoordig zijn er industriële switches beschikbaar die 24 uur per dag en 7 dagen per week aan de rand van het netwerk worden gebruikt onder uitdagende industriële omstandigheden met bijvoorbeeld hoge temperaturen, stof en vocht. Deze switches zijn noodzakelijk in tal van verschillende werkomgevingen waar robots worden ingezet.

Als een switch niet robuust is, makkelijk beschadigd raakt of vaak uitvalt, kunnen miljoenen euro’s aan robotautomatisering onbruikbaar worden. Deze robuuste switches worden al gebruikt in uitdagende omgevingen variërend van windparken op zee tot ondergrondse tunnelinfrastructuur.

Maar de uitdagingen zijn tweeledig: fysiek en digitaal. Met de introductie van Intelligent Fabric-technologie kunnen bedrijfsnetwerken zich dynamisch aanpassen aan de vereisten van gevirtualiseerde werkbelastingen en wordt netwerkbeheer vereenvoudigd dankzij verregaande automatisering. Een Application Fluent Network-strategie, waarop Intelligent Fabric-netwerken zijn gebaseerd, biedt de flexibiliteit en veerkracht die vitaal zijn voor het integreren van robots in netwerken van elke omvang. Gegevens en applicaties worden 24 uur per dag en 7 dagen per week geprioriteerd, zodat diensten altijd op het juiste moment op de juiste plek worden geleverd.

Cloudgerichte toekomst

Ontwikkelingen op het gebied van cloudcomputing waarbij kan worden geprofiteerd van de voordelen van een convergerende infrastructuur voor robots, zien er in vroege testfasen zeer veelbelovend uit. Dat hebben we onder andere gezien bij het via de cloud verwerken van complexe spraak- en gezichtsherkenningsgegevens. De praktische implementatie van deze geavanceerde technologie is echter alleen mogelijk dankzij ontwikkelingen op het gebied van netwerktechnologie die hoge overdrachtssnelheden en verbeterde interoperabiliteit mogelijk maken. Dankzij de opkomst van on-demand cloudcomputing kan geleidelijk steeds meer gebruik worden gemaakt van robots voor een verbeterde kostenefficiëntie.