Robot herkent en oogst paprika’s

Het internationale roboticaproject Crops van de Wageningen UR Glastuinbouw ontving van de Europese Unie ruim € 7,5 miljoen uit het Zevende Kaderprogramma (KP7). Hierdoor kunnen 14 universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijven uit 10 landen nu samenwerken aan een intelligente robot voor onder andere de paprikaoogst.

Crops,  Clever Robots for Crops, wordt gecoördineerd door projectleider Jan Bontsema van WUR Glastuinbouw. Bontsema: "De oogstrobot wordt ontwikkeld voor hoogwaardige producten als appels, druiven en voor Nederlandse paprika’s. De robot moet beoordelen waar de paprika hangt, of hij rijp is en vervolgens de vrucht op de juiste manier afsnijden om rotting te voorkomen. Het programma van eisen voor de robot ligt nu klaar. In oktober 2011 verwachten we de prototypes van de robotarm en -hand in de praktijk te testen."

Rendabel en veiliger

Robots kunnen laagwaardige arbeid vervangen. Dat maakt de productieverplaatsing naar lagelonenlanden of inhuur van buitenlandse arbeidskrachten overbodig. Het scheelt transport, CO2-uitstoot maar ook kosten. Bontsema: "Nederlandse arbeidskrachten zijn schaars en de kosten voor handarbeid stijgen. We hebben met de glas- en tuinbouwsector uitgerekend welke kosten een robot kan besparen en wat de robot zou mogen kosten. Dat blijkt rendabel. Robots zorgen bovendien voor nieuw werk, denk aan onderhoudsmonteurs en operators. Ook qua voedselveiligheid kan de robot een belangrijke rol spelen: schadelijke bacteriën overgedragen door de mens op groente zullen afnemen."

€ 7,5 miljoen vanuit

Bontsema: "Zonder deze ondersteuning was dit project onmogelijk. Voor het fundamentele robotica-onderzoek werken we samen met de TU in München, het grootste onderzoekscentrum voor robotica in Europa. Verder werken Zweedse, Spaanse en Israëlische instellingen met ons aan de intelligentie. De intelligentie komt voort uit beeldherkenningssoftware en leeralgoritmes. Met Jentjens Machinetechniek ontwikkelen we de machinerie. Zo kunnen we kennis en techniek breed beschikbaar stellen voor verschillende doeleinden."

Agentschap NL ondersteunt

Agentschap NL ondersteunt met kennis en advies. Bontsema: "Drie jaar geleden ging ik naar een voorlichtingsbijeenkomst van Agentschap NL en zijn we ondersteund bij de voorbereiding van onze aanvraag. We ontvingen hiervoor bijvoorbeeld een template. De WUR heeft echter zelf een afdeling die onderzoekers verder ondersteunt. Vooral kleinere bedrijven zullen profiteren van de hulp van Agentschap NL."