Roadmap Zon op Nederland, samengesteld door Nederlandse PV sector

In Trouw van dinsdag 16 augustus jl. is een artikel verschenen over de ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie in China én de positie van Nederland daarin. Ook Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) werd hierin genoemd, onder andere in het kader van de roadmap ‘Zon op Nederland’ en de samenwerking met China. Aangezien ECN hecht aan transparante berichtgeving, vindt het Centrum een nuancering op het artikel noodzakelijk.

De roadmap ‘Zon op Nederland’ is samengesteld door de Nederlandse PV-sector en is geen ECN roadmap. Het is het resultaat van samenwerking tussen onder andere BOM, Berenschot, Holland Solar, OTB Solar, TNO en ECN. Voor wat betreft de contacten met China vermeldt de roadmap dat "ondanks dat China zich opener opstelt en bijvoorbeeld interessant is voor samenwerking bij kennisontwikkeling en verkoop van productieapparatuur, deze samenwerking met de nodige voorzichtigheid dient te worden aangepakt. Er is immers geen sprake van een ‘level playing field’ tussen China en Europa."

Samenwerking China, ECN én Nederlandse industrie

ECN werkt samen met de Chinese industrie om ECN- en Nederlandse technologie op de markt te brengen. Hierin wil ECN altijd zorgvuldig te werk gaan, bijvoorbeeld in de keuze van onderwerpen, partners en contractcondities.

Tegenwoordig worden zeer veel PV-cellen en modules in China gemaakt, met gebruikmaking van Nederlandse productieapparatuur en proceskennis, die in samenwerking met ECN zijn ontwikkeld. De intensieve samenwerking van ECN met Tempress en Eurotron zijn hier voorbeelden van. Directievoorzitter ECN Paul Korting: "Door de samenwerking met zowel Nederlandse als Chinese partijen hebben we een volledig Nederlandse technologie grootschalig op de markt kunnen brengen, en hiervoor orders voor de Nederlandse industrie kunnen bewerkstelligen. Meer dan de helft van alle in de wereld geproduceerde zonnecellen bevat ECN-technologie en daar profiteert het Nederlandse bedrijfsleven van. Ook de consument vaart daar wel bij; zonnepanelen worden steeds efficiënter en goedkoper."

Belang van samenwerking Nederland en China

Het belang van de samenwerking met China werd ook onderstreept door Minister Verhagen in zijn toespraak tijdens de Innovation Lecture in december 2010. Deze toespraak stond in het teken van de Asian Challenge. Een citaat uit zijn speech: "De uitdaging kan je maar op één manier aangaan: door samen slim te innoveren, door kennis met elkaar te delen, door gebruik te maken van elkaars krachten. Samen in te zetten op slimme groei, duurzame groei, groei voor iedereen. Daar zijn prachtige voorbeelden van. Nederlandse en Chinese bedrijven en kennisinstellingen werken bijvoorbeeld samen aan oplossingen voor zekere en duurzame energie. Zo heeft het Nederlandse ECN technologie ontwikkeld waarmee het Chinese bedrijf Yingli zeer efficiënte zonnecellen produceert, waarvoor het ook weer apparatuur van het Nederlandse Tempress gebruikt. Dat levert winst op voor alle deelnemers in dit project."

Klik hier voor het artikel in Trouw: deel 1 en deel 2
Klik hier voor de roadmap Zon op Nederland