Risico’s en mogelijkheden van AI voor werknemersmanagementsystemen

Het gebruik van op kunstmatige intelligentie gebaseerde werknemersmanagementsystemen (AIWM) kan helpen bij het ontwerp van gezonde en veilige banen en werkplekken. Het kan echter ook risico’s voor werknemers met zich meebrengen, zoals intensivering van het werk, verlies van controle over het werk en ontmenselijking.

Tags:

Een onlangs uitgebracht rapport schetst de risico’s en kansen van AIWM-systemen voor de veiligheid en gezondheid op het werk. Het verslag bevat een analyse van statistische gegevens van de Esener-enquête* van 2019 en is gebaseerd op een literatuuronderzoek en interviews met deskundigen. Er worden ook mogelijke preventiemaatregelen verkend, waarbij de nadruk wordt gelegd op de behoefte aan mensgerichte en ‘preventie door ontwerp’-benaderingen om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers te waarborgen.

AIWM-systeem

Artificial intelligence (AI)-based worker management (AIWM) is een overkoepelende term voor een werknemersbeheersysteem, dat, vaak in realtime, gegevens verzamelt over de werkplek, de werknemers, het werk dat zij doen en de (digitale) hulpmiddelen die zij voor hun werk gebruiken. Deze gegevens worden vervolgens ingevoerd in een op AI-gebaseerd model dat geautomatiseerde of semi-geautomatiseerde beslissingen neemt of informatie verschaft aan besluitvormers over kwesties die verband houden met werknemersbeheer.

Werkplek personaliseren

Zo’n systeem kan bijvoorbeeld tegelijkertijd de lichaamshouding van een werknemer in de gaten houden en hem/haar waarschuwen voor een slechte houding en voor het verhoogde risico op het ontwikkelen van een spier- en skeletaandoening. Bovendien kan AIWM werknemers in staat stellen hun werkplek en/of hun werk te personaliseren op basis van hun behoeften: het kan worden gebruikt om vast te stellen of werknemers kwalen of beperkingen hebben en om hun werktaken of een rooster toe te wijzen dat meer geschikt is en dus beantwoordt aan de behoeften van de betrokken werknemer.

Hogere stressniveaus

Uit het verslag blijkt dat het gebruik van AI voor de aansturing van werknemers ook tal van risico’s voor de veiligheid en gezondheid op het werk met zich meebrengt, met name in op het gebied van psychosociale risico’s. AIWM-systemen kunnen namelijk de werkintensiteit en de snelheid van het werk verhogen, wanneer zij worden gebruikt om werknemers te leiden. Werknemers worden dan bijvoorbeeld gedwongen pauzes over te slaan of op hoge snelheid te werken. De autonomie en de controle van de werknemers over hun werk wordt dan aanzienlijk beperkt, wat kan leiden tot hoge stressniveaus, en soms tot een lagere productiviteit, slechte prestaties en een hoger ziekteverzuim. Bovendien kunnen AIWM-systemen die de prestaties van werknemers controleren en evalueren prestatiedruk veroorzaken.

Om de risico’s in verband met de invoering van AIWM-systemen op de werkplek aan te pakken, worden een aantal aanbevelingen gedaan voor betere preventiemaatregelen. Ook worden er aanbevelingen gedaan om AIWM-systemen optimaal te benutten.

Ga voor het downloaden van het rapport naar:
https://osha.europa.eu/en/highlights/ai-worker-management-risks-and-opportunities-osh

*De Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener) van EU-OSHA is een uitgebreide enquête die onderzoekt hoe in de praktijk met risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid op Europese werkplekken wordt omgegaan.

Tags:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *