Rekenmodel voor veel schonere vliegtuigmotoren

Een Europees onderzoeksconsortium gaat een numeriek model ontwikkelen waarmee de CO2-uitstoot van nieuwe vliegtuigmotoren kan worden gehalveerd, en de NOx-uitstoot 80% teruggebracht. Dr.ir. Jeroen van Oijen van de TU/e is coördinator van dit project, dat onlangs in Eindhoven van start ging.

De naam van het project is Dreamcode, wat staat voor Development of Reliable Emission and Atomization Models for COmbustor DEsign. Het project is onderdeel van een groter Europees project, genaamd CleanSky, dat voor technologische doorbraken moet zorgen om te voldoen aan de strengere milieueisen. Hiervoor brengt de EU de luchtvaartindustrie en hoogwaardige onderzoeksinstellingen bij elkaar.

Numeriek model

De TU/e is penvoerder van Dreamcode. Samen met de RWTH Aachen, het Karlsruher Institut für Technologie, Imperial College London en vliegtuigmotorenfabrikant Rolls Royce, gaat de TU/e de komende drie jaar een accuraat en betrouwbaar numeriek model ontwikkelen waarmee de emissies van nieuwe, geavanceerde vliegtuigmotoren voorspeld kunnen worden. Met dit model zullen nieuwe milieuvriendelijke motoren worden ontwikkeld voor passagiersvliegtuigen die 50% minder CO2 uitstoten en 80% minder NOx. Dr. ir. Jeroen van Oijen, van de groep Verbrandingstechnologie van prof. dr. Philip de Goey, is de coördinator.

Chemisch model vereenvoudigd

De betrokken onderzoeksinstellingen hebben elk hun eigen specialiteit op gebied van modellering en verbranding. De specialiteit van de TU/e ligt in de ontwikkeling van efficiënte rekenmethodes voor complexe chemische processen in de verbranding, waar tienduizenden reacties tussen honderden chemische componenten bij betrokken zijn. Dit vraagt zoveel rekenkracht dat je zo’n gedetailleerd model niet kunt toepassen in een simulatie van een echte motor. Aan de TU/e is een methode ontwikkeld om het chemisch model te vereenvoudigen zodat de berekeningen wel mogelijk zijn, zonder te veel nauwkeurigheid te verliezen.

Het project heeft een budget van 1,3 miljoen euro, waarvan 75 procent wordt vergoed vanuit de EU. In Dreamcode zullen ongeveer 5 aio’s werken.