Record capaciteitsuitbreiding in duurzame energie in 2016

De wereldwijde investeringen in duurzame energie daalden in 2016 met 23% ten opzichte van het voorafgaande jaar tot 241,6 miljard dollar. Door de dalende kosten voor wind- en zonne-energie waren de investeringen echter goed voor een recordtoename in de capaciteit van 138,5 GW. De investeringen in duurzame energie voor stroomopwekking zijn wereldwijd dubbel zo groot dan in kolen en gas.

De recorduitbreiding van de capaciteit ondanks het lagere investeringsvolume werd mogelijk dankzij dalende kosten voor de technologie voor duurzame energie. Dit blijkt het een gemeenschappelijk rapport van het milieuprogramma van de Verenigde Naties (UN Environment), de Frankfurt School-UNEP Collaborating Centre for Climate & Sustainable Energy Finance (Centre) en Bloomberg New Energy Finance (BNEF).

Record aan nieuwe capaciteit

Volgens het rapport Global Trends in Renewable Energy Investment werd in 2016 wereldwijd een record aan stroomopwekkingscapaciteit in de vorm van wind-, zonne-, biomassa-energie, waste-to-energy, geothermie, kleine waterkrachtcentrales en zee-energie gefinancierd.

Met 55% bereikte het aandeel duurzame energie (zonder grote waterkrachtcentrales) aan het totaal toegevoegde energieopwekkinscapaciteit een recordwaarde. Zo steeg ook het aandeel duurzame energie aan de daadwerkelijke stroomproducties van 10,3% in 2015 naar 11,3% in 2016. Daarmee werd ongeveer 1,7 Gton aan CO2-emissie bespaard.

Bij de investeringen in energieopwekking raken kolen en gas langzaam op het tweede plan. Er wordt vooral ingezet op duurzame energie. Wind- en zonne-energie zijn in veel landen al concurrerend – er wordt in geïnvesteerd om het lonend is en subsidies steeds minder belangrijk worden.

De weg naar CO2-vrije stroomopwekking is echter nog ver welang. Tijdens de klimaatafspraken in Parijs kwam er wel een slotakkoord, maar nu moeten de nationale ambities worden aangepast en politieke toezeggingen in de afzonderlijke landen worden omgezet in efficiënte investeringscondities. Hier moet terugtrekking uit kolen samengaan met een massale uitbouw van duurzame energie.

Grote regionale verschillen

Europa deed het internationaal gezien in 2016 goed. Terwijl de investeringen in duurzame energie in China met een derde afnamen en in de Verenigde Staten zo’n 10%, zijn de investeringen in Europa met 3% licht gestegen. Offshore windenergie is de grootste drijvende kracht in deze ontwikkeling. De investeringen hierin stegen met ongeveer 53% ten opzichte van het voorafgaande jaar, en dat ondanks de dalende kosten.

De expansie van offshore in Europa was echter niet voldoende om de dalende investeringen in andere duurzame initiatieven te compenseren. Reden voor de afname waren de aanzienlijk dalende investeringen in onshore windparken en een voortdurend teruglopen van het toch al kleine investeringsvolume in kleine fotovoltaïsche systemen van minder dan 1 MW. De 2 miljard dollar investeringen in kleine systemen zijn nog maar een schim van de 28 miljard dollar in het topjaar 2010.

Het rapport Global Trends in Renewable Energy Investment Report 2017 (GTR) is gratis te downloaden.

bron: Frankfurt School of Finance & Management