Radboud krijgt groeifonds-subsidie voor robotlab

Een onderzoeksprogramma dat inzet op de bouw van een revolutionair robotlab dat chemie en kunstmatige intelligentie (AI) combineert, krijgt een bijdrage van 97 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds. Hiermee kan Nederland zich volgens de universiteit positioneren als wereldwijde koploper op het gebied van de chemische robotica in combinatie met kunstmatige intelligentie.

Het programma ‘Robotlab: De Revolutie van Zelfdenkende Moleculaire Systemen’ staat onder leiding van Wilhelm Huck, hoogleraar Fysisch-organische chemie. De ambitie van het onderzoeksprogramma is om in zeven jaar een nieuw ecosysteem rond een volledige geautomatiseerd laboratorium (robotlab) te ontwikkelen, met een bijdrage aan het bruto binnenlands product van 400 tot 750 miljoen euro. Het lab wordt ontwikkeld in samenwerking met Fontys Hogeschool Eindhoven; de wens is om het robotlab te vestigen op Novio Tech Campus in Nijmegen.

Robotlab voor Big Chemistry

Centraal in het onderzoeksplan staat de bouw van een robotlab, waarin chemisch onderzoek, hoogwaardige technologie (robotica) en kunstmatige intelligentie (big data + zelflerende systemen) worden gecombineerd. Dat leidt tot een lab waarin alle processen geautomatiseerd zijn en op elkaar aangesloten zijn. Daardoor kan zo’n lab veel meer en veel beter te controleren experimenten doen dan labs waarin slechts een deel van de processen geautomatiseerd zijn.

Bovendien maken de AI-componenten in het lab het mogelijk dat het ontwikkelen van nieuwe chemische producten of formuleringen meer op big data en systematische analyse zijn gebaseerd en minder op intuïtie en trial and error. Kortom: de chemie die in dit robotlab bedreven wordt is sneller, beter en betrouwbaarder.

Combinatie van wetenschap en industriële R&D

Het robotlab dat initiatiefnemer Wilhelm Huck voor ogen heeft, zal in de praktijk veel worden gebruikt door grotere en kleinere bedrijven die met hun research & development afdelingen nieuwe producten willen ontwikkelen. Het lab kan zo bijvoorbeeld bijdragen aan het ontwikkelen van duurzamere producten voor de verfindustrie, farmacie en voedselindustrie. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat wetenschap en praktijk hierbij van elkaar leren en elkaar tot grotere hoogten doen stijgen.

Fundamentele wetenschap

Al lerend biedt het robotlab daarnaast ook ruimte voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar bijvoorbeeld de ontwikkeling van zelflerende moleculaire systemen, de oorsprong van het leven en biomaterialen.
Een van de uitdagingen waaraan het robotlab gaat bijdragen is de vraag naar energiezuinige oplossingen voor dataopslag en dataverwerking. Als je weet dat het menselijk genoom veel efficiënter data opslaat dan wat voor elektronisch systeem ook, en als je weet dat hersenen een stuk energiezuiniger data verwerken dan onze huidige computers, dan liggen er enorme kansen voor oplossingen geïnspireerd op de architectuur van biologische systemen.