Project met remote sensing levert beter zicht op de bollenvelden

De Europese Commissie wil het gebruik van pesticiden in de land- en tuinbouw drastisch verminderen. Veel van die middelen mogen op termijn niet meer worden gebruikt. Om telers handen en voeten te geven voor een andere manier van werken is het project ‘remote sensing voor de sierteelt’ van start gegaan.

drones boven een bollenveld

Unmanned Valley, een fieldlab voor sensorgerelateerde technologieën en toepassingen in drones, Greenport Duin- en Bollenstreek en NL Space Campus gaan onderzoeken of de combinatie van diverse sensortechnieken het beeld van een bollenveld kan verrijken. Met behulp van satellieten en door de inzet van drones met allerhande sensoren worden grote hoeveelheden data verzameld, waarbij er kan worden ingezoomd op probleemgebieden en zelfs specifieke gewassen. Op basis van data-analyse met AI-technieken zouden dan bijvoorbeeld ziektes of plagen eerder dan nu het geval is kunnen worden gedetecteerd, waardoor tijdig en locatiespecifiek kan worden gehandeld.

Unmanned Valley gaat met een eerste testopstelling aan de slag. Studenten van de opleiding Drone Engineering & Operations van het ROC, die is gevestigd op Unmanned Valley, dragen bij aan het optimaliseren van de techniek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *