Proef met trillingsenergie op N34 begonnen

Het proefproject met trillingsenergie op de provinciale weg N34 bij Hardenberg is onlonags begonnen. Onder het wegdek is piëzo-elektrisch materiaal aangebracht dat trillingen omzet in energie. Het project is bedoeld om de haalbaarheid van piëzotechniek voor de wegenbouw te onderzoeken. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Tauw en Universiteit Twente in samenwerking met de provincie Overijssel.

Het piëzo-materiaal is aangelegd in het wegdek van de N34 in landelijk gebied waar 100 kilometer per uur gereden mag worden. Om betrouwbare uitspraken over de energieopwekking te kunnen doen, zal het proefproject minstens drie maanden duren. Gedurende die tijd wordt onderzocht welke factoren in welke mate invloed hebben op de energieopwekking (elektriciteit). Daarbij wordt onder andere gekeken naar de verkeersintensiteit, de weersomstandigheden en de temperatuurverschillen van het asfalt.

Ledverlichting

Het is de bedoeling dat de opgewekte energie lokaal gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld ledverlichting of het detecteren van verkeer waardoor verkeerslichten op groen springen. De proef moet uitwijzen welke toepassingen haalbaar zijn.

In februari 2012 worden de resultaten van het proefproject bekend gemaakt. Op http://www.trillingsenergie.nl/ communiceert de projectleider via zijn blog over de voortgang en voorlopige resultaten van het project. Daarnaast is er achtergrondinformatie te vinden over de piëzotechniek en het proefproject. Het project vloeit voort uit het winnen van de Mooi Nederland Prijs 2010 van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu voor het idee ‘Trillingen, bruisende bron van energie’.