Productiefaciliteiten en infrastructuur voor probleemloos produceren in China

Aan bedrijven die zelf in China willen gaan produceren, wil Emcon BV in Panningen een gespreid bedje bieden. Het bedrijf beschikt over alle hiervoor benodigde faciliteiten in China: de productie-organisatie, inkoop, kwaliteitsbeheer, logistiek, voorraadbeheer en financiële afhandeling.

Emcon werkt daarvoor samen met partnerfirma Polaris in Shanghai, waar 15 medewerkers het hele productieproces inclusief de gehele afwikkeling begeleiden.  Er zijn al twee bedrijven gestart in Shanghai met verspanings- en assemblageactiviteiten. Emcon wordt sinds 2006 geleid door Jan Raijmakers, Frank van Grunsven en Johan Peeters. Met behulp van hun netwerken in China en andere lagelonenlanden kunnen zij succesvol toeleveren aan de Nederlandse markt.

"Wij zijn geen handelsmaatschappij of bemiddelaar die lukraak technische producten uit China en andere lagelonenlanden haalt en hier levert, maar wij zijn duidelijk, samen met onze partnerfirma Polaris in Shanghai, een organisatie die voor de klant de hele zaak regelt, dus zowel de inkoop, productiebegeleiding, alsook de kwaliteit, de logistieke afhandeling en eventueel voorraadbeheer van toeleveringsdelen", aldus Jan Raijmakers. De klant koopt bij ons en niet in China of elders. Wij zijn dus deel van de toeleverketen, waarbij onze klant koopt onder Nederlandse condities.

"Denk hierbij voornamelijk aan hoogwaardige verspanings-, plaatwerk-, en extrusiedelen en verschillende vormen van gietwerk, voornamelijk voor de first-tier toeleveringsindustrie en de MKB OEM’ers. We zitten als Emcon met onze toeleveringsactiviteiten dus risicodragend in de toeleveringsketen. Dat is al vanaf het begin onze kernactiviteit".

Productiefaciliteiten in China

"Sinds vorig jaar is daar nu een nieuwe mogelijkheid bijgekomen: het aanbieden van productiemogelijkheden inclusief de totale infrastructuur er omheen. Bedrijven die willen gaan produceren in China kunnen behalve van de productieruimte ook gebruik maken van de indirecte organisatie die binnen ons partnerbedrijf Polaris in Shanghai aanwezig is. Die regelt de inkoop en verzorgt de kwaliteitsbeheersing. Ook onze kennis van de Chinese cultuur, de lokale vergunningen, de financiële afwikkeling enzovoorts is voor de potentiële producent belangrijk. Dat hoef je niet allemaal zelf uit te zoeken en op te zetten. Voor Westeuropese firma’s een hele veilige en laagdrempelige manier om productie in het lagelonenland China te gaan doen. Het enige wat wij vragen van onze klant is om aan te geven hoe de producten geproduceerd moeten worden, dus technische kennisoverdracht. Daarnaast zal de klant ook de juiste productiemachines beschikbaar moeten stellen. Het overige wordt  compleet door ons verzorgd", aldus Jan Raijmakers.

Doelgroep

"We willen hiermee de volgende categorieën klanten bedienen:

1. Bedrijven die goedkoper willen produceren, dus hun concurrentiepositie willen verstevigen op de markt. Wat je dus doet is je productie kopiëren naar een lagelonenland.

2. Bedrijven die ook weer door hun afnemers gevraagd worden om lokale toeleveringen te doen, dus dan volgen ze eigenlijk de OEM’ers naar China toe.

3. Bedrijven die zelfstandig die markt op zouden willen. China is natuurlijk een enorme groeimarkt. Er zijn in Europa voldoende bedrijven die de ambitie hebben om op de Chinese markt actief te worden en daar dan ook tegen lage kosten willen produceren en tevens de logistieke kosten vanuit Europa willen omzeilen.

Een netwerk van toeleveringsbedrijven hebben wij ter plekke kant en klaar liggen en men kan er zo op aanhaken. Wellicht zal het op den duur een Westers bedrijvencentrum kunnen worden binnen Polaris in Shanghai".

Westerse kwaliteit

Raijmakers vervolgt: "Omdat wij het hele toeleveringsproces, zowel hier als in China, intensief begeleiden kunnen we gerust stellen dat onze performance op een goed westers niveau ligt. De kwaliteit van producten is vaak een bottleneck voor bedrijven die het zelfstandig gaan proberen in lagelonenlanden; de kwaliteit laat dan vaak te wensen over.

Polaris heeft eigen productiecapaciteit op verspaningsgebied. Je kunt dus als Europees bedrijf bij ons ook capaciteit inhuren; een semi-productie dus. Het uitbouwen of uitbreiden van de productiecapaciteit ter plekke is bij verhoogde vraag goed realiseerbaar. Het investeringsniveau is daar niet zo hoog. Uiteraard proberen we de kosten zowel in Nederland alsook in China steeds te beheersen. Groeien is dus geen probleem".

Recessie

"Ofschoon ons omzetniveau momenteel enigszins stabiliseert, mogen we niet klagen. Het jaar 2011 was voor ons een goed jaar, waarbij onze omzet werd verviervoudigd na een gestage groei sinds het begin van de recessie begin 2009. We verwachten voor 2012 een stabiele omzet. Onze ambitie voor een verdere groei zal naast Nederland vooral in Duitsland liggen. We hebben eigenlijk wel een streepje voor op anderen: Emcon behoort tot de weinigen die in staat zijn high-mix/low-volume in China te laten produceren: vele soorten producten dus in kleine en middelgrote series", aldus Raijmakers, die aangeeft dat Emcon sinds de oprichting in 2006 een enorme ervaring, expertise en kennis van de Aziatische markt, en dan vooral China, heeft opgebouwd.

Info: http://www.emcon.nl/

V.l.n.r.: Johan Peeters, Jan Raijmakers en Frank van Grunsven van Emcon