Vlamboogdetector

Geplaatst op 20 september 2011 om 23:00 uur
Vlamboogdetector
Vlambogen veroorzaken door­gaans zware letsels en beschadigen installaties aanzienlijk.De vlamboogdetector D100 van Selco helpt om mens en installatie te be­schermen tegen vlambogen.

Volgens de nieuwe NEN3140, het Arbo-besluit over deze norm en de NEN-­EN 50110-1 moeten doeltreffende maat­regelen worden genomen tegen het gevaar van brand, ontploffing, directe en indirecte aanraking en te dichte nadering. In de nieuwe NEN-norm is er meer aandacht voor het voorkomen en gevaar van vlambo­gen.

De  D100 kan een beginnende vlamboog detecteren en binnen 2 milliseconde een trip­signaal geven aan de hoofdschakelaar. De gemiddelde tijd voor een hoofdschakelaar om te trippen is 35 tot 60 milliseconde. De installatie kan worden uitgeschakeld voordat een vlamboog ernstig letsel kan ver­oorzaken. 


Elektrotechniek 2011, stand: 07.F033

 
© Engineersonline.nl