Analyse meetgegevens

Geplaatst op 29 januari 2010 om 12:45 uur
Analyse meetgegevens
Hottinger Baldwin Messtechnik (HBM) brengt als producent van meet- en weegoplossingen een uitgebreidere versie van nCode Automation op de markt.
Deze versie biedt niet alleen een omgeving voor opslag, analyse en presentatie van meetgegevens, maar ondersteunt ook datasharing en samenwerking op afstand door informatie-uitwisseling. Daarnaast beschikt versie 5.1 over een specifieke nieuwe functie: ‘Characteristic Values'. Deze functie maakt het mogelijk om additionele informatie aan data te koppelen. Die informatie kan worden gebruikt om verbanden in de data te zoeken en trendanalyses en/of rapporten samen te stellen. De Characteristic Values kunnen worden berekend door gebruik te maken van analyseroutines die door gebruikers zelf worden aangemaakt en toegevoegd. De berekeningen zijn ook bruikbaar om analyses te maken van al opgeslagen data. Huidige klanten van nCode Automation bevinden zich in de luchtvaart- en automobielindustrie.
 
© Engineersonline.nl