Trilmotoren

Geplaatst op 15 oktober 2008 om 00:00 uur
Trilmotoren
De KBC-serie ‘Heavy Duty’ trilmotoren van Koolen Industry is gecompleteerd. De serie, die door Elsto Aandrijftechniek op de markt wordt gebracht, is constructief verbeterd t.o.v. de KC-serie, waardoor onder meer de levensduur is toegenomen
De nieuwe serie heeft minder verschillende modellen, terwijl het bereik in arbeidsmomenten groter is geworden. Daarmee wordt de machinefabrikant in staat gesteld om universeler te bouwen. De KBC-serie is leverbaar in een 4-, 6- en 8-polige uitvoering met een dynamisch arbeidsmoment tot respectievelijk 900 kgcm, 4120 en 6000 kgcm. Naast de KBC-serie levert Elsto de KBM-serie met arbeidsmomenten tot 90 kgcm en pneumatische trilmotoren. Koolen trilmotoren vinden toepassing in uiteenlopende takken van industrie. Zo worden de motoren onder meer toegepast voor bulkgoederen in de transportsector. Bij deze toepassing worden gerichte trillingen opgewekt, die transport van stortgoed in een gewenste richting en met gecontroleerde snelheid mogelijk maken. De productmassa kan bij dergelijk transport aanvullende behandelingen ondergaan zoals zeven, breken, ontwateren, wassen, mengen en separeren. Een andere toepassing betreft het lossen van bulkgoederen, met name van vochtgevoelige grondstoffen, die tijdens opslag verkleven, bijvoorbeeld in de silo.
 
© Engineersonline.nl