Voeding voor windenergieapparatuur

Balluff introduceert een energiebesparende voeding voor gebruik in windenergieapparatuur. Het half-ingegoten apparaat met een rendement van 93%, is ontworpen voor hoge schok- en trillingbelastingen en voor een levensduur van bijna 20 jaar met een MTBF van 800 000 uur.

De voeding kan rechtstreeks worden aangesloten op de generatorspanning zonder dat er een transformator tussen hoeft te worden geschakeld. Omdat de unit dynamische belastingen signaleert, kan deze continu werken, zelfs onder hoge belastingcondities. Dit maakt reserves van 30 tot 50% niet langer nodig.

Speciale sensoren, in combinatie met een microcontroller, monitoren continu de slijtagefactoren in de voeding, zoals temperatuur, overbelasting, storingen en andere condities. Intelligente evaluatie van deze parameters geeft de gebruiker zo een overzicht van de status van het apparaat voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden, waarmee de kans op falen van het totale systeem drastisch wordt verminderd.

Gekleurde LED’s informeren de gebruiker voortdurend in stoplichtkleuren over het momentane belastingniveau, het ‘stress level’, alsmede over de levensduur, in de vorm van een prognose van de resterende levensverwachting. De indicatoren zijn helder genoeg om op enkele meters afstand betrouwbaar te kunnen worden opgemerkt en geïnterpreteerd.