Vocht meten in stortgoederen

De microwave-analyzer van TEWS Elektronik meet het vochtpercentage en de bulkdichtheid in één meting waardoor deze compenseert voor variaties in de bulkdichtheid.

De meting is onafhankelijk van de (bulk)dichtheid, afmeting (korrel- of scherfgrootte en vorm) en massa. Dit systeem gaat er dus niet vanuit dat de bulkdichtheid lineair afhankelijk is van de hoeveelheid vocht. Ook is het vochtpercentage niet afhankelijk van de afmeting van de gebruikte grondstoffen of korrelgrootte. Hierdoor kan het vochtpercentage van producten ook in-line nauwkeuriger worden bepaald, wat ten goede komt aan de procesbeheersing.

Een uitdaging bij het meten van vocht in schurende materialen, zoals beton, zand en scherven is het feit dat het mengsel de sensoren van de analyzers zeer snel kunnen beschadigen. Het schuren van zand en grind kan ervoor zorgen dat de sensoren al binnen enkele maanden versleten zijn. TEWS ontwikkelde een in-line analyzer, waarbij het product in een buisvormige cilindrische sensor gestort wordt en weer geleegd in een cyclus van twee tot drie keer per minuut. Zo wordt de sensor, die wordt geplaatst in een bypass, minder belast door de flow.

Inventech Benelux
Postbus 381
4900 AJ OOSTERHOUT
postbus 381
4900 AJ Oosterhout 0162-460404
Bedrijfsprofiel http://www.inventech.nl Informatie aanvragen